GÜNDEM

YSK artık televizyonlara "ceza" veremeyecek, program durduramayacak

Dün gece yayınlanan yeni KHK ile YSK'nın seçim dönemlerinde özel televizyonların karşıt görüşleri ekrana getirmediği için program ve yayın durdurma yetkisi kaldırıldı...

YSK artık televizyonlara "ceza" veremeyecek, program durduramayacak

Dün gece yayınlanan yeni Kanun Hükmünde Kararname ile özel televizyonlara seçim dönemlerinde yayın ilkelerine uymadığı gerekçesiyle kesilen cezalara son verecek bir düzenleme yapıldı.

Yeni KHK ile birlikte, RTÜK Yasası'nın yayın ilkeleri ile ilgili maddesinde yer alan ve cezalara dayanak olarak gösterilen "yayınlar siyasi partiler ve demokratik gruplar ile ilgili tek yönlü veya taraf tutar nitelikte olamaz" hükmü ortadan kaldırıldı...

Böylece televizyonların konukları seçip "tek yönlü" ve "taraflı" olarak program yapmaları önündeki engel kaldırıldı...

Bu düzenlemeyle birlikte referandum süresince "evet" ya da "hayır" kampanyasına destek verecek televizyonların eşitlik ilkesi gereği karşı tarafın görüşlerini de ekrana getirme zorunlulukları ortadan kalktı.

1 Kasım seçimleri öncesinde RTÜK, 65 kuruluş hakkında 209 raporu YSK'ya göndermişti. YSK 103'ünde "tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk", 52'sinde "seçim sonuçlarını erken açıklama", 32'sinde "anketler" ve 5'inde siyasi reklamlarla ilgili toplam 192 ceza vermişti.

O MADDEDE NE YAZIYORDU?

Yeni KHK ile 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 149/A maddesi yürürlükten kaldırıldı.

KHK ile kaldırılan "Özel radyo ve televizyon yayınlarına ilişkin suçlar" üst başlıklı 149/A maddesi şöyle:

"Bu Kanunun 55/A maddesine ve Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen esaslara aykırı olarak yayın yapılması halinde, ülke genelinde yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarını Yüksek Seçim Kurulu, yerel yayın yapan özel  radyo ve televizyon kuruluşlarını ise yayının yapıldığı yer ilçe seçim kurulu uyarır veya aynı yayın kuşağında açık bir şekilde özür dilemesini ister. Bu talebe uyulmaması veya aykırılığın tekrarı halinde, Yüksek Seçim Kurulu veya yayının  yapıldığı yer ilçe seçim  kurulunca,  ihlâle konu programın yayını bir ilâ oniki kez arasında durdurulur. Aykırılığın tekrarı hâlinde, ülke genelinde yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarının yayınlarının Yüksek Seçim Kurulunca beş günden onbeş güne  kadar durdurulmasına, yerel yayın yapan özel radyo ve televizyonların yayınlarının ise yayının yapıldığı yer ilçe seçim  kurulunca üç günden yedi güne kadar durdurulmasına karar verilir.

Bu kararlar ilgili en yüksek mülkî amirlerce derhâl yerine getirilir."

Yorumlar