GÜNDEM

Yeni basın kartı yönetmeliğinde internete kapı açan 2 madde

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bugün yeni basın kartı yönetmeliğini Resmi Gazetede yayımladı. Yeni yönetmelikle internet medyasının durumu kafa karıştırırken basın kartı alma süreleri değişti.

Yeni basın kartı yönetmeliğinde internete kapı açan 2 madde

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bugün yeni basın kartı yönetmeliğini yayımladı. Listenin 10 ila 15. maddeleri arasında basın kartı verilecekler tek tek gösterildi. Yerel ve haftalık çıkan gazetelerin yanı sıra, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu başkan ve üyelerine basın kartı verilebileceği hüküm altına alındı. Listeye bakanlıkların ve bakanların basın ve halkla ilişkiler danışmanları da dahil edildi.

İnternet Medyası için 2 madde 
Yeni yönetmelikle internet medyasının durumu net değil. Resmi Gazetede çıkan yönetmeliğin 3. ve 10. maddesinde buna işaret eden durumlar var. Ancak tanımlamalar soyut kalmış.

Sarı Basın kartının kapsamını ve dayağını tanımlayan bölümdeki 3. maddenin n bendinde şöyle deniliyor:
n) Medya mensubu : Radyo, televizyon, gazete ve dergi gibi basın - yayın organları ile dijital ortamlarda basın yayın faaliyeti yürüten çalışanları...

10. maddenin 2. bölümünde ise tamamlayıcı olarak şu ifadeler yer alıyor:
2) 
Ekli listelerde yer alan unvanların güncelliği ve geçerlilik durumu ile bu listelerde yer almayan medya mensuplarının basın kartının hangi şartlarda verileceği komisyonun teklifi ve başkanın onayı ile belirlenir.

Bu ki madde ile internet medyasında gazetecilik yapanlara sarı basın kartı verilmesine ara bir yol bulunmuş görünüyor. Uygulamanın sınırları ve nasıl olacağı biraz muallakta.

Sarı Basın kartı alma süresi değişti
Yeni ylönetmelikle sarı basın kartı alma süreleri yeniden düzenlendi. Buna göre meslekle ilgili bir lisans veya lisansüstü programından mezun olanlar için basın kartı alma süresi 6 aya indirildi. Diğer lisans veya meslekle ilgili bir ön lisans programından mezun olanlar için basın kartı alma süresi 9 ay, ön lisans mezunları için 12 ay ve lise mezunları için on sekiz ay olarak belirlendi. Basın yayın kuruluşu sahipleri veya tüzel kişi temsilcileri ile yönetim kurulu başkanları için de bekleme süresi 12 ay olarak belirlendi.

Yeni basın kartı yönetmeliğinin tamamı için tıklayın

Haber:İnternethaber

Yorumlar