ANALİZ

Yakup Murat: Neden geldin ey ilham?

Herkes hâkim güçlerce kendisine sunulan… Veya… Bizzat ürettiği bir gerçekliğe sarılıp, yalnız kendisi için değil… Tüm etki alanları için, bu gerçeğe uygun bir gelecek kurmaya çalışır.

Yakup Murat: Neden geldin ey ilham?

Bir devletin varlık sebebi, diğer devletlerdir… 

Diğer devletler olmasa bir başka devletin varlığının ne anlamı kalır?.. 

* 

Kapitalist demokrasiye dayanan medya şirketleri de birbirleriyle rekabet etmek ve ayakta durabilmek adına kendi menfaatlerini korumak zorundadır.  

Bu menfaatlerin hangi “tarafta” olduğu ise, doğrudan şirketin büyüklüğü ve gelecek hedefleriyle ilişkilidir.  

YÜKSELEBİLMEK İÇİN UYUM ŞART 

Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu, Batı’ya yakın, kapitalist ve laik bir ülkede; büyük medyanın kapitalizmi ve laikliğiküçük medyanın ise Müslümanlığı ön planda tutması doğaldır zira… 

* 

Hem devletin yönetsel öğeleri kendilerine karşıt öğelerin yükselmesini istemez 

Hem de 

Gelişimini tamamlamamış sermaye, yükselebilmek için her ne şekilde olursa olsun yönetimle uyum içinde olmak ister.  

TUTARLILIĞINI KORUMAYI BAŞARIR 

Medyadaki bu danışıklı dövüş sadece büyük şirketler için değil, küçük şirketler için de geçerlidir çünkü… 

Küçük medya kuruluşlarının da küçük ama kemikleşmiş bir tüketici kitlesine sahip çıkmak adına, onların gerçeklik algısına hitap etmeleri gerekir.  

* 

Büyük sermaye büyüklerden, küçük sermaye de küçüklerden beslenir.  

Bu yüzdendir ki 

Asıl gerçekler çoğu zaman birbirleriyle tezat oluştururlar. 

Ama… 

Medya bu tezatların tuzağına düşmeksizin; menfaatlerinin gerektirdiği prefabrik gerçeklerin dümen suyunda dolaşarak görece tutarlılığını korumayı başarır.  

BU YAZIYI NİÇİN YAZDIM?..

Ve en nihayet herkes 

kim güçlerce kendisine sunulan 
Veya 

Bizzat ürettiği bir gerçekliğe sarılıp, yalnız kendisi için değil 

Tüm etki alanları için, bu gerçeğe uygun bir gelecek kurmaya çalışır. 

NOT: 
Biraz da seçimin dışına çıkayım istedim… 
Ve acaba… 
Bu yazıyı niçin yazdım?.. 

Valla ben de bilmiyorum… 

Klavyede parmaklarıma böyle bir yazının ilhamı gelmiş olmalı… 

Ben de “neden geldin ey ilham” deyip geri çevirmedim… 

 

 

ÇOK OKUNANLAR
Yorumlar