TV HABER

TGC'den RTÜK'ün verdiği cezalara tepki

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, RTÜK'ün FOX TV, Halk TV ve Tele1’e verdiği cezalarla ilgili bir açıklama yaptı.

TGC'den RTÜK'ün verdiği cezalara tepki

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, FOX TV, Halk TV ve Tele1’e getirilen yayın durdurma ve para cezalarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada "RTÜK’ün verdiği cezaların amacını aştığı, yasaların önüne geçtiği ve halkın haber alma hakkını engelleyen bir tutuma dönüştüğü" vurgulandı. RTÜK’ü tarafsız davranmaya davet eden TGC Yönetim Kurulu’nun yaptığı açıklamada şu görüşler yer aldı:

"Fox TV, Halk TV ve Tele1’e verilen yayın durdurma ve para cezaları, RTÜK’ün gazetecilik mesleğine doğrudan bir müdahalesidir ve  Anayasa’ya aykırıdır. Cezalar ölçüsüz ve orantısızdır. Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) bu ceza kararlarıyla özellikle eleştirel yayıncılık yapan kuruluşlar, ekonomik olarak zayıflatılmakta, halkın haber alma, bilgilenme ve gerçekleri öğrenme hakkı engellenmektedir. Oysa RTÜK bir kamu kurumudur ve tarafsız olma sorumluluğu vardır.

RTÜK, KARARLARININ YARATTIĞI ADALETSİZLİKLE İKTİDARA DA ZARAR VERMEKTEDİR

RTÜK tarafından ‘Yayın hizmeti ilkelerinin ihlal edildiğine ilişkin verilen kararların gerekçeleri ve sonucunda verilen idari  para cezaları’ Anayasa’ya, Anayasa Mahkemesi kararlarına, Danıştay ve Yargıtay içtihatlarına aykırı olamaz. RTÜK bunları aşar nitelikte bir değerlendirme yapamaz ve yanlı davranamaz. RTÜK’ün bu şekilde bir denetim yapması, demokratik bir toplumda  basın özgürlüğünü zedelemektedir. Kaldı ki otoriteye yaranma kaygısıyla verilen bu kararlar, yarattığı adaletsizlikle iktidara da zarar vermektedir.

Televizyon ve radyoların haber yaparken, cezalandırılma korkusu ve ceza tehdidi altında olması  basın özgürlüğünün önündeki en büyük engeldir. Elbette ki ifade özgürlüğü bazı sınırlandırmalara tabi olabilir. Ancak RTÜK’ün bu tutumu  kamusal meseleleri tartışmaktan caydırıcı bir rol oynayacak ve  oto sansüre neden olacaktır.

RTÜK’ÜN KARARLARI DEMOKRATİK TOPLUM DÜZENİNİN ÖLÇÜLÜLÜK İLKELERİNE AYKIRI OLAMAZ

RTÜK’un Yayın Hizmeti ilkelerinin ihlaline ilişkin verdiği kararlar demokratik toplum düzeninin gerekleri ve ölçülülük ilkelerine de aykırı olamaz. Demokratik toplum ölçütü, çağdaş ve özgürlükçü bir anlayışla yorumlanmalıdır. RTÜK’ten beklenen budur. Tarafsızlık bunu gerektirmektedir.

Basın özgürlüğü,  Anayasamız gereğince  resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini kapsamaktadır. Bu nedenle RTÜK’ü tarafsız davranmaya, kararlarında Anayasa’ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygılı olmaya davet ediyoruz.

Son olarak Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak yerel seçimlere giderken yine tüm meslektaşlarımızın, tüm yayın organlarının; Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nde yer alan ilkelere uygun hareket etmesinin, toplumun ihtiyaç duyduğu huzura katkı sağlayacağını düşünüyoruz."

ÇOK OKUNANLAR
Yorumlar