KİTAPLIK

Sosyal Medya ve Siyaset ilişkisi hiç böyle anlatılmamıştı

Sosyal Medya ve Siyaset kitabı, sosyal medyanın siyasetle ilişkisini çeşitli bilimsel araştırmalara dayandırarak ortaya koyuyor.

Sosyal Medya ve Siyaset ilişkisi hiç böyle anlatılmamıştı

Dr. Mustafa Bostancı tarafından yazılan ve 2 yıllık yoğun bir araştırma sürecinin ürünü olan Sosyal Medya ve Siyaset kitabı, sosyal medyanın siyasetle ilişkisini çeşitli bilimsel araştırmalara dayandırarak ortaya koyuyor.

Kitap siyasal iletişim ve sosyal medya kavramlarını detaylı bir şekilde inceledikten sonra, siyasal iletişim 2.0 kavramından hareketle sosyal medyanın siyasete getirdiği yeniliklere dikkat çekmektedir. Eski siyaset yapma yöntem ve teknikleri yerini yeni yöntem ve tekniklere bırakmaktadır. Artık siyaset sadece televizyon ekranları ve gazete sütunlarına sıkışmaktan çok, internet ve sosyal medya sayesinde heryerde her an ulaşılabilir bir hal almıştır. Yeni seçmen profili teknolojiyi sık kullanan bir özellik sergilemektedir. Yeni seçmene ulaşmak yeni mecralar ve yeni siyaset tarzları gerektirmektedir.

Dr. Mustafa Bostancı'nın 2 yıllık yoğun bir araştırma sürecinin ürünü olan bu kitap, sadece kavramsal bir yaklaşımdan çok, siyasi partilerin ve liderlerin sosyal medya kullanımlarını karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Mecliste grubu bulunan dört siyasi partiye ait resmi internet siteleri, Facebook beğeni sayfaları ve liderlere ait Twitter hesapları analizlere tabi tutulmuştur.

Kitap kapsamında siyasetin iki önemli aktörü olan milletvekilleri ve seçmenlere yönelik Türkiye ölçeğinde iki büyük araştırma gerçekleştirilmiştir. TBMM 24. dönem milletvekilleri ile geniş kapsamlı bir araştırma yapılmış ve milletvekillerinin sosyal medya kullanım alışkanlıkları ortaya konmaya çalışılmıştır. Türkiye'nin 7 farklı bölgesinde ve 26 farklı ilinde ikamet eden 1200 seçmenin katılımıyla geniş bir araştırma gerçekleştirilmiş ve seçmenlerin siyasal amaçlı sosyal medya kullanım alışkanlıkları belirlenmeye çalışılmıştır.

Sosyal medya ve siyaset kitabı, sosyal medya ve siyaset konusunda bu genişlikte bir araştırma gerçekleştiren ilk bilimsel yayın olma özelliğini taşımaktadır. Kitap ayrıca, araştırma kapsamında elde edilen bulgulardan hareketle siyasi partilere ve siyasetçilere öneriler sunmaktadır.

Kitap hakkında detaylı bilgi için http://www.sosyalmedyavesiyaset.com adresi ziyaret edilebilir.