POLEMİK

ROK'tan Taşgetiren ve Uslu'ya ağır 'elit' cevabı

Sabah yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Star yazarı Ahmet Taşgetiren ve İbrahim Uslu'nun "elit" tezlerini yerden yere vurdu: Akla aykırı... "Muhafazakar elit" safsatadır...

ROK'tan Taşgetiren ve Uslu'ya ağır 'elit' cevabı

Sabah gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı (ROK), "Türk elitler" ya da "muhafazakar elitler" tartışmasına kafadan daldı....

Prof. Dr. Kemal Gözler'in "Uyuyan Dev" birinci sınıf beyin Türk elitleri tezi ile Star gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren'in de bu teze destek vermesinin "akla aykırı bir saçmalık" olduğunu belirten ROK, İbrahim Uslu'nun çok dillendirdiği "muhafazakâr elitler övgüsü" için de "safsata" dedi...

ROK, "Türkiye'nin en büyük meselelerinden biri hem laik hem muhafazakâr kesim için hâlâ elit ve aydın sorunudur..." dedi...

İşte Rasim Ozan Kütahyalı'nın o yazısı:

TÜRKİYE'NİN ELİT VE AYDIN SORUNU...

Bazı memleketlerin elitleri ile geniş halk tabakaları arasında çok büyük bir entelektüel uçurum vardır.
Kültür ve bilgi seviyesindeki fark havas ile avam arasında o kadar yüksektir ki o ülkelerin havas zümreleri tepeden bakan bir dille halklarını aşağılayabilirler.
Mesela Pakistan böyle ülkelerden biridir...

***

Ne olursa olsun, insanları aşağılamak ayıp ve çok çirkin hatta iğrenç bir davranıştır ama o ülkelerde en azından böyle bir hegemonik tavrın gerçekçi zemini vardır. Yıllar evvel Burhan Kayatürk'le beraber Pakistan'a gitmiştim. Ziyaret ettiğimiz parlamentoda bir siyasetçi Oxford İngilizcesiyle bize Pakistan'daki belli elit okulları ve oradan çıkan insanların küresel seviyede elde ettiği büyük başarıları teker teker sıralamıştı. Hakikaten Türkiye'nin çok ilerisinde bir tabloydu bu.
Zaten rakamlar da bunu söylemektedir...

***

O parlamenter tam Pakistan elit ve aydın sınıfının başarılarıyla övünüyordu ki o ortamdaki diğer bir siyasetçi Hint aksanlı bir İngilizceyle ve iğneli bir espriyle araya girdi ve...
"Tabii bu arada Pakistan halkının yüzde 50'sinin okuma yazma öğrenecek imkânlara bile sahip olmadığını söyleyelim değil mi dostum?" dedi. Öbür parlamenter hiç bozuntuyavermedi ve bu gerçeği es geçip Oxford aksanıyla gurur dolu konuşmasına devam etti. O yüzde 50 zaten kendisi için yok hükmündeydi...

***

Dün bahsettiğim Mısır ve İran elitleri ve avam zümresi arasındaki fark da Pakistan'daki kadar dramatik olmasa da benzer şekildedir. Arap ve Fars elitleri de hem bilim hem sanat hem de diğer alanlarda küresel seviyede Türk elitlerinden çok çok daha ileridedir. Mukayeseli olarak bakıldığında Türk elit ve aydın sınıfı Arap, Fars ve Pakistanlı muadilleriyle bile kıyaslanamayacak kadar berbat durumdadır.
Batı ülkeleri ile kıyaslamaktan hiç bahsetmiyorum bile...

***

İşte bu somut bilimsel gerçeklere rağmen Kemal Gözler'in "Uyuyan Dev" birinci sınıf beyin Türk elitleri tezi ve Ahmet Taşgetiren'in de bu teze destek vermesi akla aykırı bir önermedir. Tam bir saçmalıktır. Hele Taşgetiren nasıl böyle tavra girer anlamak mümkün değil.
Üstelik Kemal Gözler en elit bilinen Türk profesörlerinin bile usulsüz alıntı konusunda dünya rekoruna imza atan sefil bir zümre olduğunu çok iyi bilmektedir. Bu konuda çalışmaları vardır. Aynı saçmalık son dönemde türeyen maalesef İbrahim Uslu'nun çok dillendirdiği muhafazakâr elitler övgüsü konusunda da vardır. Tüm bunlar maalesef safsatadır. Türkiye'nin en büyük meselelerinden biri hem laik hem muhafazakâr kesim için hâlâ elit ve aydın sorunudur...

ÇOK OKUNANLAR
Yorumlar 1 yorum