KAZANDI

Rasim Ozan Kütahyalı kazandı...

Karşılıklı olarak değerlerimizi aşağılamadan… Onları itibarsızlaştırma çabasına girişmeden tartışmamız gerektiğini anlatan iki makalesiyle Rasim Ozan Kütahyalı “kazandı”…

Rasim Ozan Kütahyalı kazandı...

Rasim Ozan Kütahyalı iki gündür, “babam gibi severim” dediği Mustafa Kemal Atatürk üzerine yazıyor…

İyi yapıyor…

Zira iyi şeyler yazıyor…

Gerçekçi…

Mustafa Kemal Atatürk’e bakılması gerektiği gibi bakılmasını talep ettiği için de çok değerli…

Çünkü…

Toplumun değerleriyle kavga etmek toplumu böler...

Birbirine karşı ötekileştirir…

Birbirine düşmanlaştırır…

O değer üzerinden (Örnek, hemen doğumuzda süren mezhep savaşları…) ve yüzünden savaştırır…

Tabii ki kimse kimsenin değerine saygı duymak o değerin yaşarken ya da hayattayken neyi nasıl yaptığına bakarak siyasi yolunu seçmek zorunda değil...

Ama...

Eğer demokrat olunacaksa...

Demokratik hukuk devletinden vazgeçilmeyecekse...

Karşılıklı olarak değerlerimize tahammül etmeliyiz….

Rasim Ozan Kütahyalı, demokrat olmanın temelinin “Tahammül” üzerine kurulu olduğunu…

Karşılıklı olarak değerlerimizi aşağılamadan…

Onları itibarsızlaştırma çabasına girişmeden tartışmamız gerektiğini anlatan iki makalesiyle “kazandı”…

ÇOK OKUNANLAR
Yorumlar