TEKZİP

Peyami Safa haberine yanıt var...

"Peyami Safa yayınevlerini birbirine düşürdü " başlıklı habere Alkım Yayınevi ve Taraf gazetesi avukatlarından yanıt geldi.

Peyami Safa haberine yanıt var...
GAZETECİLER.COM - Sitemizde yayınlanan "Peyami Safa yayınevlerini birbirine düşürdü " başlıklı habere Alkım Yayınevi ve Taraf gazetesi avukatlarından yanıt geldi.

İşte Alkım Yayınevi Vekili Av.Veysel Ok tarafından yollanana tekzip metni:

Sayın Muhatap;

Alkım Basım Dağıtım A.Ş yazar Peyami Safa'nın varisi Behçet Safa ile 10.08.2004 tarihinde sözleşme imzalamış; bu sözleşme uyarınca Peyami Safa'nın Server Bedii takma adıyla yazmış olduğu kitaplar da dahil olmak üzere tüm kitaplarının Türkçe ve diğer dillerde tüm basım, yayın, yayma, dağıtım, satış ve çoğaltma haklarını tüm dünyada geçerli olmak üzere 49 yıl süre ile sınırlı olarak münhasıran eserlerin mali ve manevi haklarını devralmıştır.

Sözleşme gereği Alkım Basım Dağıtım A.Ş Peyami SAFA'nın Server BEDİİ adı altında yazmış olduğu kitaplar da dahil olmak üzere bütün eserleri üzerinde, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun eser sahibine tanıdığı maddi ve manevi tüm haklara ve bu hakları korumak için yasanın tanıdığı tüm yetkilere sahip bulunmaktadır.

Damla Yayınevi ise Alkım Basım Dağıtım A.Ş'nin Peyami Safa'nın mirasçısı olan Behcet Safa ile yapılan sözleşmeye rağmen Peyami Safa kitaplarını basmaya ve yayınlamaya devam etmiştir.

Damla Yayınevi, İstanbul 5. Sulh Hukuk Mahkemesine Behcet Safa'nın mirasçılık belgesinin iptali için açtığı davada Mahkeme ; " Dava dilekçesinde Behcet Safa'nın mirasını yengesi yani muris Peyami Safa'nın eşi Ayşe Nebahat Safa'ya devretmiş olduğu iddia edilmiş ise de, bu konuda RESMİ BİR MİRAS DEVİR SÖZLEŞMESİ İBRAZ EDİLEMEMİŞTİR...." Gerekçesi ile , Behçet Safa'nın Peyami Safa 'nın tek mirasçısı olduğunu gösterir Mirasçılık Belgesinin iptali için açılan davayı ret etmiştir.

Damla yayınevi vekili Av. Cahit Suluk'un ifade ettiği gibi Üsküdar Ağır Ceza Mahkemesinde de devam eden bir yargılama söz konusu değildir.

Damla Yayınevi Basım Dağıtım ve Tekstil Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş vekili olan Av. Cahit Suluk'un 12.03.2012 tarihinde Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuş ancak Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı 2012/10444 soruşturma numaralı dosyasında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermiş, bunun üzerine de Avukat Cahit Suluk karara karşı itiraz hakkını kullanmıştır. İtiraz incelemesi yapan Üsküdar 3. Ağır Ceza Mahkemesi de kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı onamış ve karar kesinleşmiştir

Damla Yayınevi vekili Av. Cahit Suluk bu karara rağmen müvekkil şirket hakkında 12.07.2012 tarihinde de aynı konu hakkında ikinci kez Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuş ve daha önce aynı konu hakkında verilen takipsizlik kararını da Savcılıktan gizlemiştir.

İkinci kez yapılan suç duyurusu neticesinde de; müvekkil şirket , müşterilerinin en yoğun olduğu saatte polisler ve ilgili avukatlar tarafından basılmış, Peyami Safa kitapları için müvekkil şirket binasının her katında arama yapılmış ve müşteriler huzurunda müvekkil şirket ticari itibarı zedelenmiştir.

Arama ve El koyma işleminden sonra haberdar olduğumuz Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı 2012/24998 soruşturma numaralı dosyasına sunduğumuz ilk takipsizlik kararının akabinde Kadıköy Cumhuriyet Savcısı Adil Özer'de kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermiştir.

Üsküdar 3. Ağır Ceza Mahkemesi de bu kararı onamıştır.

Av. Cahit Suluk ifade ettiği gibi Üsküdar Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden bir yargılama olmayıp, var olan tüm yargılamalar müvekkil Alkım Yayınevi lehine sonuçlanmış ve Alkım Yayınevi'nin hukuka uygun olarak Peyami Safa 'nın kitaplarını basıp yayınladığı mahkemece de tescil edilmiştir.

Damla yayınevi ve Av. Cahit Suluk'un yaptığı hukuka aykırı eylemler nedeniyle de Müvekkil şirket adına İstanbul barosuna ve İstanbul Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

Taraf gazetesi de bu suç duyurusu haberleştirmiştir. Taraf gazetesinin Damla yayınevine veya yargı mensuplarına baskı yapma gibi bir amacı bulunmamaktadır. Tamamen gazetecilik faaliyeti olarak yapılan suç duyurularını haberleştirmiştir.

Tüm bu gerçeklere rağmen; Damla yayınevi ve Av. Cahit Suluk'un kamuoyunu etkilemek ve yanlış yönlendirmek amaçlı iş bu yazının yayınlanması, müvekkil şirketti yargıya ve Damla yayınevine baskı yapmakla suçlayarak, gerçeğe aykırı isnatlarla haber yapılması ne basın etiğine ne de hukuk ilkelerine bağdaşmaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Alkım Yayınevi Vekili Av.Veysel Ok

ÇOK OKUNANLAR