KİTAPLIK

Osmanlı’nın Mason Belgeleri ilk kez yayınlandı

“Mason Locaları Bir Emirle Kapatıldı 14 Ekim 1935” isimli kitapta, şimdiye kadar hiç yayınlanmamış Mason belgeleri yer alıyor.

Osmanlı’nın Mason Belgeleri ilk kez yayınlandı

İki Üniversite öğrencisi tarafından yayınlanan “Mason Locaları Bir Emirle Kapatıldı 14 Ekim 1935” isimli kitapta, şimdiye kadar hiç yayınlanmamış Mason belgeleri yer alıyor.

Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü 4. Sınıf öğrencisi Ömer Can Talu ve İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü 4. Sınıf öğrencisi Melike Söalp isimli iki öğrenci tarafından Kasım ayında yayınlanan kitapta, özellikle II. Abdülhamid dönemindeki Masonların Ortadoğu’daki memurları nasıl ele geçirdikleri, Girit ve Ermeni çetelerine nasıl destek verdikleri bulunuyor.

Mustafa Kemal Atatürk’ün 1935 yılında Mason Locaları’nın kapatılması yönünde verdiği emirle başlayan kitapta, daha sonra geçmişe dönülerek bunun sebepleri aranmaya başlanıyor ve Osmanlı Arşiv belgeleri eşliğinde Masonların Osmanlı Devleti’ne etkileri ortaya koyuluyor.

"LEHLERİNE BELGE BULAMADIK"

Kitabın yazarı Ömer Can Talu, Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde yaptıkları çalışmada Masonlarla ilgili 200 civarı belge taradıklarını belirterek, “Konuya elimizden geldiğince objektif yaklaşmaya çalıştık. Bu yüzden lehlerine belge var mı diye araştırdık. Ama bütün belgeler aleyhlerine görünüyordu. Lehlerine belge bulamadık.” dedi.

"AMACIMIZ KOMPLO TEORİSİ OLUŞTURMAK DEĞİL"

Bu konuyu araştırmalarının sebebini yıllardan beri komplo teorisi olarak anılmış Masonluk konusunu ciddi bir zemine taşıma isteği olarak yorumlayan Talu, “Amacımız komplo teorisi oluşturmak değil. Tam tersi yıllardan beri duyduğumuz, işittiğimiz ve yabancı arşivlerinden elde edilenler hariç hep ikincil kaynaklarla yazılan Masonluk konusunu birincil kaynaklar yani belgeler ile ortaya koymak.” diye açıkladı.

İNGİLTERE VE FRANSA FAKTÖRÜ

Okudukları her belgeyle daha da şaşırdıklarını söyleyen Talu, “Maalesef yıllardan beri duyduğumuz birçok iddianın doğru olduğunu görmüş olduk. Özellikle İngiltere ve Fransa bu işin tamamen içinde. Mısır ve Suriye’nin İngiltere ve Fransa’ya direkt bağlı Mason Localarıyla nasıl ele geçirildiğini anlatan belgeleri de kitaba ekledik.” dedi.

MİTHAT PAŞA VE MASONLUK

Osmanlı son döneminin hiç şüphesiz en tartışmalı isimlerinden biri olan Mithat Paşa hakkında Osmanlı Arşivi’nde bir jurnal bulduklarını söyleyen Talu, “Bulduğumuz bu jurnalde Mithat Paşa’nın masonluğuyla alakalı çok ilginç ifadeler var. Bulduğumuz bu jurnal her ne kadar resmi bir belge olsa da bunu tasdikleyici yeni belgeler bulunmadan sadece Mithat Paşa Masonluğa bir adım daha yaklaştı diyebiliriz. Umarız bu konuda yeni belgeler bulunur.” diye açıklayan Talu son olarak bu kitabın hiçbir gruba, cemiyete, dine hakaret içermediğini belirterek, “Asla amacımız hakaret, kötüleme değil. Kendileri şimdiye kadar sadece bir kardeşlik cemiyeti olduklarını siyasetle işleri olmadığını söylüyorlardı. Ama bakınız araştırdığımız 200 civarı belge tam tersini söylüyor. Bizim irdelemek istediğimiz temel nokta budur. Yoksa hiçbir kişi, grup, cemiyet ya da din ile bir sorunumuz bulunmamaktadır.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

ATATÜRK'ÜN MASONLARA KARŞI SÖZLERİ

Meclisteki masonlar, Dr. Mim Kemal'i öne katarak Reis-i Cumhur'a gitmişlerdi. Mim Kemal, Reis-i Cumhur'a hitaben: "Efendimiz biz zaten maiyet-i devletindeyiz fakat siz Meşrik-i Azam'ımız olursanız, bir pervane gibi etrafınızda dönüp dolaşırız" demiş. Reis-i Cumhur: "Peki bir şey soracağım, bana cevap veriniz de sonra... Siz Avrupa'da hangi locaya bağlısınız ve mektubunuzun ismi nedir?

"Biz Cenova’ya tabiyiz ve Reisimiz Barca Mişon cenaplarıdır." demiş. Bunun üzerine küplere binen Mustafa Kemal Paşa onlara hitaben: "Haydi defolun buradan cehennem olun gidin. Yahudi uşakları! Benim milletim bana kahraman sıfatı verdi ben sizin gibi bir çift Yahudiye uşak mı olacağım? Bu gece sabaha kadar Türkiye'deki bütün locaları kapatmadığınız taktirde, yarın teşkil edeceğim, Divan'ı Harb-i Örfi'ye hepinizi verir ve astırırım. Haydi defolun karşımdan." diyerek onları kovdu. (İbrahim Arvas, tarihi hakikatler, s.71-72)

14 Ekim 1935 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde şöyle bir haber geçiyordu:

"İçişleri Bakanlığı'ndan verilen bir emir üzerine Türkiye Mason Locaları’nın faaliyetlerine nihayet verilmiştir. Yüksek makamın emri ile Türkiye masonluğunun İstanbul, Ankara, İzmir, Edirne, Muğla, Gaziantep ve Adana'da bulunan locaları kapanmış, bunların tüm mal varlıkları hükümete intikal etmiştir."

Peki, Atatürk kapatana kadar masonlar Türkiye’de ve Ortadoğu’da hangi faaliyetleri yürüttüler? Özellikle günümüzü şekillendiren ve çok hassas bir dönem olan Osmanlı’nın son döneminde, Türkiye’de ve Ortadoğu’da hangi adımları attılar?

Elinizdeki kitap, Osmanlı arşiv belgelerine dayanmaktadır ve Mason faaliyetlerine ait dönemin gizli kalmış belgeleri ilk kez yayınlanmaktadır.

ÇOK OKUNANLAR