GÜNÜN KÖŞE YAZARI

Okan Müderrisoğlu günün yazarı

Okan Müderrisoğlu bugünkü SABAH’ta “Faiz: İlaç mı, zehir mi?” başlığı altında yayımlanan yazısıyla “Günün Yazarı”… Neden mi?.. Çünkü… Yazı “tersten ders” gibi…

Okan Müderrisoğlu günün yazarı

Evet… 

Okan Müderrisoğlu bugünkü SABAH’ta “Faiz: İlaç mı, zehir mi?” başlığı altında yayımlanan yazısıyla “Günün Yazarı”… 

Neden mi?.. 

Çünkü… 

Yazı “tersten ders” gibi… 

* 

Kafanızı mı karıtırdım?.. 

O halde anlatayım… 

* 

Çok ilginçtir 

5 Nisan 1994 kararları açıklanmadan önce de dönemin Başbakanı Tansu Çiller'in ekonomi kurmayları ve bizzat kendisi şöyle düşünmüşlerdi: 

"Kurlarda dalgalanma var diye faiz silahına sarılmak, sapanla vurulacak kuşa topla ateş etmeye benzer." 

* 

Okan da bugün aynı şeyi yazıyor... 

Belli ki Okan o günlerde çok genç olduğu için yaşananları hatırlamıyor. 

Çünkü... 

* 

"Kurlarda dalgalanma var diye faiz silahına sarılmak, sapanla vurulacak kuşa topla ateş etmeye benzer" düşüncesi; ekonomiyi perişan etmiş, döviz kurları birkaç gün içinde neredeyse iki misli artmıştı... 

Ve hükümet 5 Nisan kararlarını açıklamak zorunda kalmıştı. 

* 

Keza 

Tansu Hanım'ın da düşündüğü ve o günlerde kendisine yapılan bir başka uyarıyı Okan bugün neredeyse birebir yapıyor ve diyor ki: 

"Kur şokunu, faiz şoku ile tedavi etmeyi denemek kısa vadeyi kurtarır gibi görünse de uzun vadede daha büyük sorunların kaynağı haline gelebilir." 

* 

Okan da 5 Nisan 1994 önceki Tansu Çiller ve kendisini yanıltanlar gibi bugünkü ekonomi yönetimini yanıltıyor. 

Çünkü… 

Ve ne yazık ki 

Kur şokunu faiz şokuyla önlemek yerine 

Faizleri sabit tutmak ve hatta borçlanma programını ertelemek, Türkiye'yi ekonomik ve siyasi açıdan felâkete sürüklemişti. 

* 

Bu satırların yazarı o günlerde Tansu Hanım'ın muhalifi olarak görünüyordu 

Çünkü 

"Amman ha!" diyordu "Sakın ola borçlanmaktan ve piyasanın talep ettiği faizi vermekten kaçınmayın aksi halde çok daha büyük bir felâkete yol açarsınız..." 

* 

Tansu Hanım o gün, tıpkı bugün Okan'ın tavsiye ettiğini uyguladı 

Piyasalara direndi... 

Kur şokunu faiz şokuyla önlemek yerine 

Faizleri sabit tuttu (O günlerde MB Hükümetin emrindeydi ve MB Başkanı Tansu Hanım’ım emirlerini uygulamak için tercih edilmiş olan Yaman Törüner’di)… 

Hatta borçlanma programını erteledi… 

*  

Sonuç: O yanıldı 

Ben ve benim gibi düşünenler haklı çıktık... 

5 Nisan acı ilacını hep birlikte içtik... 

* 

Okan’ın yazısı bu nedenle tersten ders gibi… 

İnanmayanlar lütfen 5 Nisan kararlarının uygulamaya konmadan önceki gazeteleri okusunlar…. 

 

NOT: 

Bugün yarıca bir başka handikabımız daha var… 

Biz ne kadar samimiyetle inansak da yargımızın bağımsızlığına 

Demokratik laik hukuk devleti olduğumuzdan ne kadar şüphe etmesek de… 

Ekonomimizin can suyu ve ille de bugünlerde olmazsa olmazı olan küresel sermaye bizim gibi düşünmüyor… 

Ve ülkemize gelmek istemiyor… 

İşte bu noktada devreye, Adam Smith’in “bir papağana öğretsem onu iktisatçı yaparım” dediği “Arz – talep Yasası” giriyor… 

Dövizle borçlandığımız için geri ödemeleri de dövizle yapmak zorunda kalan ekonomimizde dövize talep çok döviz az olduğu için kur artışlarının önüne geçemiyoruz… 

Darphanemiz Dolar ve Euro da basamayacağına göre… 

Okan’ın yazısını tersten okuyup ders almak en doğrusu değil mi?.. 

  

 

 

 

Yorumlar