ANALİZ

O noktaya çok yakınsınız...

Kendinizi en “deli” sandığınız anlarda dâhice buluşlar yapabilirsiniz…

O noktaya çok yakınsınız...

Kim demiş bilmiyorum ama şöyle bir laf etmişti:
“Deli ile dâhi arasında bir saç kılı kadar fark vardır.”…

*  

Söyleyenin haklı olup olmadığı konusunda pratik yapmış değilim…
Buna rağmen…
Tanıdığım dâhilerin bir adım sonra deliliğe geçiş yapacaklarını her zaman beklemişimdir.

*

Tanıdığım dâhiler ve deliliğe çok yakın oluşları ise…
Napolyon’un, “Umutla umutsuzluğun arası bir adımdır.” deyişinin doğru olabileceği kanaatini uyandırır bende…

*

Bu, tezatlar arasındaki mesafenin azlığı ya da aradaki duvarın “yok” denilecek kadar alçak olması; evrenin de bir daha gerçekleşmeyecek ölçüde büyük bir kaostan sonra oluştuğu görüşüne olan inancımı pekiştirir…

*

Eskilerin “tezatların tesanütü” dedikleri…
Günümüz dil bilimcilerinin ise “çelişkilerin uyumu” olarak tanımladıkları teori de hem delilikle dâhilik hem de umutla umutsuzluk arasındaki mesafenin kısalığının kanıtı gibidir.

*

Toptan bir deyişe açıklamam gerekirse…
Kendinizi en “deli” sandığınız anlarda dâhice buluşlar yapabilirsiniz…
Ya da…
Dâhi olduğunuza dair inancınızın en çok pekiştiği bir süreçte herkes size “deli” gözüyle bakabilir…

*

Yani…
Ve özün sözü…
Umutsuzluğa düşmüşseniz bu günlerde…
Umutlarınızın yeşereceği ana çok yakın olduğunuza inanın…

*

Yok, eğer her şeye umutla bakanlardansanız…
O halde bu kuramları unutun…
Umutlanmaya ve sadece “Dâhi” olduğunuza inanmaya devam edin…

Yorumlar