KAYBETTİ

Necati Doğru kaybetti

Türkiye medyasında, karakteri soyadına en çok yakışanlardan biri ve belki de birincisidir Necati Doğru…

Necati Doğru kaybetti

Türkiye medyasında, karakteri soyadına en çok yakışanlardan biri ve belki de birincisidir Necati Doğru… 

Ancak… 

Benim baktığım yerden gördüğüm kadarıyla “özelleştirme” ve liberal ekonomi konusundaki görüşleri (Haliyle bana göre.) yanlışlarla dolu… 

* 

Meselâ özelleştirmeye sadece “kamu mallarının satışı” gözüyle bakıyor Doğru 

Ve hatta… 

Özelleştirmelerden sonra devletin elinde sadece “leş” kaldığını ima ediyor ironiyle… 

* 

Haklıdır Doğru 

Özelleştirmelerden elde edilen gelir 60 milyar Dolarr ve çok küçük bir rakamdır… 

Ama… 

İktisat bir üründen veya satıştan elde edilen gelirden ibaret değildir… 

* 

Asıl olan, özelleştirilen bir kurum eğer kamunun mülkiyeti ve idaresinde devam etseydi ne kadar zarar ettirecekti?.. 

Küresel rekabette hızımızı ne kadar kesecekti?.. 

Ne kadar kaynağımız (Vergi kaybımız ne olacaktı) boşa gidecekti gibi soruların cevapları ve bulunan sonuçlardır. 

* 

Özelleştirme aynı zamanda verimliliktir… 

Kalitedir… 

Teknolojik yenileşmedir… 

Küresel piyasalarla rekabet edebilmektir… 

* 
Bütün bunları yan yana koyduğunuzda özelleştirmelerin Türkiye ekonomisine 25 yıllık katkısı 500 milyar doların üzerindedir… 

* 

Necati Doğru özelleştirmeye ekonomik akıl değil de ideoloji penceresinden baktığı için (Bana göre) kaybetmiştir..

ÇOK OKUNANLAR
Yorumlar