KİTAPLIK

Modern ordunun ilk darbesi roman oldu

Gazeteci-Yazar Hakan Akpınar, Türk tarihindeki ilk modern askeri darbenin romanını yazdı.

Modern ordunun ilk darbesi roman oldu
Gazeteci-Yazar Hakan Akpınar, Türk tarihindeki ilk modern askeri darbenin romanını yazdı. Son Vapur adlı romanda, 1876 yılında Sultan Abdülaziz'in dönemin Serasker'i Hüseyin Avni Paşa tarafından Dolmabahçe Sarayı'ndaki tahtından askeri bir darbe ile nasıl kaldırıldığı detaylı bir şekilde anlatılıyor.

Ebabil Yayınları tarafından piyasaya sürülen Son Vapur'da, Osmanlı tarihinde Meşrutiyet'i getirmek için mücadele veren "Yeni Osmanlılar"ın öncüsü konumundaki Mithat Paşa, Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi tarihi kişilikler öne çıkıyor.

CİNAYET SORUŞTURMASI VE HAREMİN ENTRİKALARI

DenemeAbdülaziz'in tahttan indirildikten sonraki sır ölümü ve cinayet şüphesi; askeri cunta tarafından tahta çıkarılan V. Murat'ın nasıl çıldırarak bilincini kaybettiği; sonrasında Sultan 2. Abdülhamit'in hangi pazarlıklarla tahta çıkarıldığı romanının ana temasını oluşturuyor.

Saray içindeki entrikalar, haremin ve saray kadınlarının Osmanlı siyaseti üzerindeki etkisi, 2. Abdülhamit'e karşı yapılan yeni darbe girişimleri de romanın önemli bölümlerinden...

Romanın bir özelliği var; Kurgu, yazarın kendi kurgusu ya da kurmacası değil... Bütün olaylar, tarihler ve romanın kahramanları gerçek, sahici kahramanlar. Aslında Son Vapur, Osmanlı tarihindeki karışık bir dönemi (1876-1881) roman üslubuyla ele alıyor.

GÜNÜMÜZE KADAR DEVAM EDEN İKTİDAR MÜCADELESİ

Tanıtım bülteninde Son Vapur ile ilgili olarak şu bilgiler yer alıyor:

Son Vapur, tarihimizde modern ordunun ilk darbesini anlatıyor. Bu roman, 1876 yılında Sultan Abdülaziz'e karşı yapılan askerî darbeyi ve sonrasında yaşanan siyasi gelişmeleri sürükleyici bir üslûpla ele alıyor. Dolmabahçe Sarayı'nda sabaha karşı yağmur altında yapılan bu baskın, aslında Türk tarihindeki modern ordunun ilk darbesidir. Bu darbeyle, Osmanlı halkı bir mevsimde üç padişahın varlığına tanık olmuştur.

30 Mayıs 1876 sabahında Sultan Abdülaziz askerî bir darbeyle tahttan indirilirken, yerine V. Murat oturtulmuştur. V. Murat, amcası Sultan Abdülaziz'i darbecilerle işbirliği yaparak tahttan indirmenin kefaretini ödercesine bilincini kaybedince, 93 gün sonra O da bir fetvayla tahttan indirilmiştir. Yerine Sultan II. Abdülhamit tahta çıkarılmıştır. Yani bir darbe, 93 günde iki padişaha biat edilmesine yol açmıştır.

POZİTİVİST AYDINLA İSLAMCI MÜNEVVERİN KAVGASI

Son Vapur, meşrutiyet mücadelesi veren Yeni Osmanlılar ile onlara karşı taht-ı saltanatını korumaya çalışan Sultan II. Abdülhamit arasındaki siyasi hesaplaşmayı da anlatıyor. Tanzimat sonrası yüzünü Batı'ya dönen pozitivist meşrutiyetçi aydınlar ile sırtını doğunun ve İslâm'ın kadim geleneklerine dayayan Osmanlı münevverleri arasındaki siyasi kavga, bu kitabın içeriğindeki temel mesajlardan biridir. Son Vapur, ayak izleri Tanzimat'a kadar uzanan ve günümüzde de Türk aydınları arasında hararetle süren siyasi/felsefî kavganın da romanıdır. Bu roman, günümüzde hâlâ devam eden siyasi/felsefi kavgaların Osmanlı'nın son yüzyılından miras kaldığını şaşırtıcı bir biçimde gözler önüne sermektedir.

ÇOK OKUNANLAR