KAZANDI

Markar Eseyan kazandı...

İki yüzlü, sahte demokrat CHP'lilere tarih dersi veren Markar Eseyan kazandı...

Markar Eseyan kazandı...

MARKAR ESEYAN KAZANDI

Markar Eseyan Akşam Gazetesinde yayımlanan yazısında iki yüzlü, sahte demokrat CHP’lilere tarih dersi verirken şunları yazıyor:

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Batı Avrupa hem Nazizm, hem de Stalin konusunda tarihte görülmemiş bir ikiyüzlülük sergilemiştir. Zannedilenin aksine, savaştan sonra Nazizim ile gerçek bir yüzleşme asla sağlanamamış, yeni bir başlangıç adına “unutmayı seçme” yoluna gidilmiştir. Federal Almanya’nın kurgulanan yapısı, neredeyse tamamen eski Nazi bürokrasisi ve işdünyası üzerinden yapılıyordu.

Bunda şaşılacak bir şey yoktu. Ekim 1946’da Nürnberg Mahkemeleri sona erdikten 5 yıl sonra yapılan kamuoyu araştırmalarında, halkın üçte biri davanın haksız olduğunu ifade etmişlerdi. 1946 yılında Amerikan bölgesinde yapılan başka bir araştırmada Almanların yüzde 37’si, “Yahudilerin, Polonyalıların ve Ari olmayanların yok edilmesinin Almanların güvenliği için gerekli olduğunu” söylemişlerdi. 1952’de yapılan diğer bir ankette Batı Almanların yüzde 25’i Hitler hakkında olumlu kanıya sahip olduklarını itiraf etmişlerdi. (Tony Judt, “Savaş Sonrası”, YKY, s.84-87.)

Markar Eseyan kazanıyor.

ÇOK OKUNANLAR
Yorumlar