GÜNDEM

Her iki kadın gazeteciden biri şiddete maruz kalıyor

Neredeyse her iki kadın gazeteciden biri, çalıştıkları ortamlarda cinsel taciz, psikolojik taciz, “online taciz” ve çeşitli formlarda toplumsal cinsiyete dayalı şiddete maruz kalıyor.

Her iki kadın gazeteciden biri şiddete maruz kalıyor

Gazeteci kadınların yüzde 85’i, bu tür şiddet olaylarına ve bu olayların faillerine karşı alınan önemlerin yetersiz olduğunu söylüyor ve çoğu işyeri bu olayları sonlandırmak için yazılı bir politikaya dahi sahip değil.

Dünyanın en büyük gazeteci örgütü olan Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) tarafından yayınlanan bir anket sonucunda şaşırtıcı istatistikler yer alıyor.

Birleşmiş Milletler Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması Günü arifesinde 50 ülkeden yaklaşık 400 kadın gazeteci ile yapılan anketin sonuçları şu şekilde ortaya çıktı:

  • % 48'i işlerinde cinsiyete dayalı şiddete maruz kaldı
  • % 44'ü online tacize uğradı

Kadın gazetecilerin yaşadığı cinsiyete dayalı şiddetin en yaygın biçimleri arasında sözlü taciz (% 63), psikolojik istismar (% 41), cinsel taciz (% 37) ve ekonomik istismar (% 21) yer alıyor. Ayrıca, kadın gazetecilerin neredeyse % 11'i fiziksel şiddete maruz kaldı.

Faillerin % 45'i haber kaynakları, politikacılar, okuyucular ya da dinleyiciler gibi işyeri dışında kalanlardan, % 38'i ise patron ya da amirlerden oluşuyor.

İstismar olaylarının % 39'u “isimsiz saldırganlar” tarafından gerçekleştirildi. İstismara uğrayanların üçte ikisi (% 66.15) ise resmi bir şikayette bulunmadı.

Şikayette bulunanların % 84.8'i, davalarda faillerin aleyhinde yeterli tedbirlerin alındığına inanmadı. Sonuçlanan davalar sonucunda ise sadece % 12.3’lük bir kısım sonuçtan memnun kaldı.

İşyerlerinin sadece % 26'sında cinsiyete dayalı şiddet ve cinsel tacize karşı önlemler içeren politikalar mevcut.

IFJ Cinsiyet Konseyi Eş Başkanı Mindy Ran, "50 ülkeden kadın gazeteci aynı hikayeyi anlatıyor - iş dünyasındaki toplumsal cinsiyete dayalı şiddet yaygın ve buna karşı atılan adımlar neredeyse yok ya da yetersiz. Failleri adalete teslim etmek ve kadın gazetecilerin bu tür saldırıları bildirmeleri için gerekli güvenceyi sağlamak adına acil eylemde bulunmak zorundayız " ifadelerini kullandı.

IFJ Genel Sekreteri Anthony Bellanger ise, "İşyeri toplu sözleşmeleri ve sağlam raporlama prosedürleri, işyerinde cinsiyete dayalı şiddete karşı mücadele edilmesi için acilen gerekli. Her kıtadaki kadın gazetecilerin uğradığı şiddet ve istismarla mücadele, IFJ ve sendikaları için büyük öncelik olacak " dedi.

IFJ Başkanı Philippe Leruth da, "Kadınların karşı karşıya kaldığı şiddet konusunda konuşmaktan çekinmemesi ve bu konuda kuralların oluşturulması, güçlendirilmesi teşvik edilmelidir. Ücret eşitliğinin toplu sözleşmelerle sağlanması, kadın gazetecilerin karşı karşıya kaldıkları ekonomik şiddetin üstesinden gelmek için tacizden arındırılmış bir terfi politikası etkinleştirilmelidir.” dedi.

ÇOK OKUNANLAR
Yorumlar