GÜNÜN MUHABİRİ

Günün muhabiri İpek Özbey

İpek Özbey, Hürriyet adına yaptığı bu söyleşi haberiyle günün muhabiri…

Günün muhabiri İpek Özbey

Sultan, henüz ayız bile olmamış bir kız çocuğuyla halvet olmak isteyince imamı emretmiş nikah için…

“Günah” demiş imam… “Kız henüz reşit değil…”

Sultan kızmış…

Vurdurmuş imamın kellesini…

Daha sonraki iki imam da kendilerinden önceki imamın başına gelenleri bilmedikleri için Sultan’a itiraz etmişler…

Onların da gitmiş kelleleri…

Dördüncü imam nikâh kıymaya gidip de dönmeyen imamların sonunu öğrenerek çıkmış huzura…

“Tam ağzınıza lâyık sultanım” demiş… “Allah ü Teala adeta sizin için yaratmış…Kitaba baktım, nikâh kıyınca günahı da yok”…

Sultan gevrek gevrek gülmüş…

“Tam da benim uçkuruma göre bir imamsın”…

*

İpek Özbey’in Diyanet eski başkanlarından Ali Bardakoğlu ile yaptığı söyleşiyi okuyunca hatırladım bu fıkrayı…

Zira, Bardakoğlu şöyle diyordu:

“Müşteriye göre fetva”…

*

Yani…

Uçkura göre “İmam”…

*

İpek Özbey, Hürriyet adına yaptığı bu söyleşi haberiyle günün muhabiri…

Yorumlar