GÜNÜN MUHABİRİ

Günün muhabiri Fevzi Çakır

Fevzi Çakır'ı günün muhabiri seçiyoruz.

Günün muhabiri Fevzi Çakır

Danıştay 2. Dairesi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) başörtüsü serbestliği getiren düzenlemenin yürütmesinin durdurulması istemini reddetti. 

Gündeme bir anda düşen Danıştay'ın "başörtüsü" ile ilgili istemi büyük tepkilere neden olmuştu. 

Habertürk'ten Fevzi Çakır 'ın haberine göre, müzakereler sonucunda düzenlenenin yürütmesinin durdurulması istemi 1’e karşı 4 üyenin oyu ile reddedildi. Kararda, “Uyuşmazlığın niteliğine ve davanın durumuna göre, olayda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinin 6352 sayılı Yasa ile değiştirilen 2, fıkrasında sayılan koşullar (telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartları) gerçekleşmemiş olduğundan yürütmenin durdurulması isteminin reddine oyçokluğu ile karar verildi”ifadelerine yer verildi.

Fevzi Çakır'ı günün muhabiri seçiyoruz.

Yorumlar