REKLAM

GAP bölgesine 9 milyon liralık kaynak aktarıldı

GAP Organik Tarım Küme Projesi ölçeklendirilebilir ve tekrarlanabilir başarı hikâyeleri oluşturmaya devam edecek.

GAP bölgesine 9 milyon liralık kaynak aktarıldı

GAP Organik Tarım Küme Projesi, T.C. Kalkınma Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP BKİ) tarafından, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) teknik desteğiyle 2009 yılından beri yürütülüyor.

GAP Organik Tarım Küme Yol Haritası’nda, “Bölgenin 2023’te geniş ve verimli sulanabilir tarım alanları ile Türkiye’nin önde gelen organik tekstil ve gıda hammadde tedarikçisi, yenilikçi ve rekabetçi organik üretim cazibe merkezi olması” ortak vizyon olarak belirlendi ve bu vizyon çerçevesinde özel sektörden kamu kurumlarına, akademi dünyasından sivil toplum kuruluşlarına kadar bölgede organik tarım sektörünün gelişmesine yönelik tüm paydaşlarla işbirliği içinde çalışıldı.

Bu kapsamda havza ve ürün seçimine müteakip, pilot projeler belirlendi. Projenin ana stratejisi olan ölçeklendirilebilir ve tekrarlanabilir başarı hikâyelerinin oluşturulması” hedefine katkı sunmak üzere Türkiye’de bir ilk olan ve bölgede organik sektöründeki değer zinciri içerisindeki tüm halkalara hitap edecek şekilde “GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamalar Mali Destek Programı” tasarlandı.

Mali Destek Programı kapsamında İpekyolu Kalkınma Ajansı, Dicle Kalkınma Ajansı, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) teknik desteğiyle bugüne kadar 33 pilot proje desteklendi. Bu pilot projelerin uygulanması ile GAP Bölgesine 9 milyon TL’lik bir kaynak aktarımı sağlandı.

Ayrıca kümenin kurumsallaşmasına yönündeki önemli adımlarda biri de Haziran 2016’da GAP Organik Küme Derneği’nin (GAP ORKÜDER) kurulması oldu.

Tüm bunlara ek olarak bölgesel anlamda ilk Ölçeklendirilebilir ve Tekrarlanabilir Model Çalışması yapıldı. GAP Organik Tarım Küme Projesinin kümelenme ve çok paydaşlı işbirliği modeli değerlendirilerek ölçeklendirilebilir ve tekrarlanabilir başarı hikâyeleri oluşturulmasına yönelik bir rapor hazırlandı. Rapor kümelenme projelerine yönelik ölçeklendirilebilirlik ve tekrarlanabilirlik çalışmaları için bir yöntemin yanı sıra pilot projelerden elde edilen çıkarımları da dikkate alarak benzer küme projelerinde uygulamaya yönelik bir yol haritası sunuyor.

ÇOK OKUNANLAR
Yorumlar