TEKZİP

Dünya Gazetesi tekzip açıklaması

Dünya gazetesinin ilgili haberimize dönük tekzip metnidir...

Dünya Gazetesi tekzip açıklaması
SAYIN GAZETECILER.COM İNTERNET SİTESİ

SAYIN İNTERNET HABER YAYINCILIK A.Ş.


Sayın Muhatap; sahibi bulunduğunuz “ 

” ismi ile internet ortamında yayın yapan sitenizin 
​22.07.2015
 tarihli 
​"KULİS" başlığında
 “ 
​DÜNYA GAZETESİ HAKKINDA ŞOK İDDİA
” başlığı
​ 
ile  http://www.gazeteciler.com/kulis/dunya-gazetesi-hakkinda-sok-iddia-89336h.html
​ ​
linkinde  

"​
Türkiye'nin tek ekonomi gazetesi olan Dünya'da yaşanan kriz, çalışanları canından bezdirdi. 

 

Dünya'da yaklaşık 2 yıldır maaşlar kesintiyle ödeniyor. Çalışanların anlattıklarına göre, maaşlar sürekli geç ve eksik ödeniyor. 
2014 yılının Nisan ayında kriz bahanesiyle çalışanlar 6 ay boyunca eksik gün çalışmaya yönlendirilmiş, maaşlar da netten brüte çevrilmişti. Böylece maaşlardaki vergi yükü çalışana yüklenmişti. 

 

ÇALIŞANLAR ZAM ALAMADI, MAAŞLAR GEÇ ÖDENMEYE BAŞLADI

 


Dünya gazetesi çalışanları tüm bunları, kendilerine verilen sözler üzerine kabul etti. 2015 yılı ile birlikte iyi bir zam ve ikramiye bekleyen çalışanlar hayal kırıklığına uğradılar. Ne zam, ne de ikramiye alamadılar. Hatta maaşlar daha da geç ödenmeye başlandı. Krizde maaşlarından kesintiye giderek feragatta bulunan ve gazeteye destek veren çalışanlar, bu davranışlarının karşılığını görememenin de hayal kırıklığını yaşıyor.

ÇALIŞANLAR SIKINTIDA PATRONLAR TATİLDE

 

Dünya gazetesinde çalışanlar yaşadıkları durum karşısında muhatap yönetici bulamamaktan da şikayetçi. Kiralarını, banka ve kredi kartı borçlarını artık ödeyemeyen çalışanlar isyan noktasına gelmiş durumda. Çalışanlar borç içinde yüzerken, gazete yönetiminin yaz aylarının başından beri tatilde olması da Dünya gazetesinde moralleri bozan bir diğer durum.​

 

 


 “  biçiminde yapılan yayınla  müvekkil şirket ekonomik acz içinde gösterilmek istenmiş, haksız, gerçek ve hukuk dışı yayın ile müvekkil şirketin ekonomik itibarını zedeleme amacı güdülmüştür. Değinilen yayın tamamı ile kötüniyetlidir.

 

Yapılan gerçek ve hukuk dışı yayın tüm basın dünyasında duyulmuş, yıllardır haklı bir şöhret ve vizyona sahip müvekkil ağır derecede ve telafisi imkansız zararlara uğratılmak istenmiştir. Zira müvekkil şirketçe çalışanlarının maaşlarının ödenmesinde hiçbir sıkıntı yaşanmamakla beraber; müvekkil şirketin gerek bir kısım işletmesel kararları ve gerekse bazı işçilerin iş sözleşmelerini haklı gerekçelerle feshetmesi yapmış olduğunuz itibar zedeleme maksatlı yayını hiçbir biçimde haklı göstermemektedir. Zira müvekkil şirketin mali ve ekonomik durumda hiçbir bozulma mevzu bahis değildir. 

 

 

2-Açıklamış olduğumuz gerekçelerle; kaynağı belli olmayan, haber değeri bulunmayan, gerçek dışı ve müvekkil şirketin ticari itibarını zedeleme maksadı güden yayınınız haber basın-yayın ahlakına ve ticari hayatın gereklerine alenen aykırı olup müvekkil şirketin ekonomik itibarını da zedeleyebilecek mahiyettedir.  İzah ettiğimiz gerekçelerle her türlü tazminat, şikayet , talep, dava ve alacak haklarımız saklı kalmak kaydı ile ihtarımızda belirttiğimiz üzere ; 

 

 

               

​ ​
                        a) Gerçeğe ve haber değeri olmayan yayının derhal internet sitenizden kaldırılmasını,

 

           b) İlgili yayınla alakalı kayıt, doküman ve özellikle haber sebebi ile yorumlara sebebiyet veren orijinal tüm kayıtların dahi adli makamlarca istenebileceğinden özenle saklanılmasını, bir nüshasının da tarafımıza gönderilmesini,

                c) Gerçeğe aykırı yayın sebebi ekli aşağıdaki tekzip metninin aynen sitenizin açılış sayfasında 7 gün sure ile ve haberde verilen aynı punto ve özenle işbu ihtarın tebliğinden itibaren anında yayınlanmasını ,

 

“ TEKZİP METNİ :  Müvekkil Dünya Gazetesi (Dünya Süper Veb Ofset A.Ş ) ülkemizin basın yayın sektöründe saygı ve basın-yayın ilkelerine uymaya söz vermiş seçkin bir kuruluşudur. Sitenizin  

​22.07
.2015 tarihli medya bölümünde herne kadar müvekkil şirket hakkında gerçeğe aykırı ve asılsız haber yapılmış ise de yapılan haberin gerçeği yansıtmadığı ve asılsız olduğu anlaşılmıştır. Yapılan haber sebebi ile hem müvekkilim , hem yöneticileri hem de çalışanları telafisi güç ve imkansız zararlara uğratılmak istenmiş, müvekkil şirketin ticari itibarı hedef alınmıştır. Müvekkil şirketin mali ve ekonomik durumda hiçbir bozulma mevzu
​ ​
bahis olmadığı gibi her şirket gibi müvekkil şirket de insan kaynakları ve personel işlemleri hakkında düzenlemelere gidebilecek, bu yönde işletmesel kararlar alabilecektir.  Basın dünyasında kendisine haklı bir yer edinen müvekkil şirket  hakkındaki asılsız haberler sebebi ile gerek müvekkil şirket çalışanlarında ve gerekse 3.şahıslarda kuşku ve endişe uyandırılmıştır. Sitede kaynağı nereden alındığı dahi belirtilmeyen asılsız haberler ve haberlerin yayınlanması  , basın ahlakına ve ticari hayatın gereklerine de alenen aykırıdır.  Gerçeğe aykırı yayın sebebi ile müvekkil şirketin ticari itibarı büyük bir zarara uğratılmak istenmiştir. Yapılan gerçek ve insaf dışı haber tüm basın dünyasında da kabul görmemiştir. Yayınlanan asılsız haber müvekkilin ticari hayatını olumsuz etkilemeye yöneliktir ve gerçek dışıdır.. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Saygılarımla  Dünya Gazetesi (
Dünya Süper Veb Ofset A.Ş ) vekili Av. Hurşit Yıldırım 
​22.07
.2015 ”

 

          

d) Tekzip metninin aynen ve özenle yayınlanmaması ve haberin ve eklentilerinin kaldırılmaması halinde muhataplar hakkında kanuni yollara başvurmak zorunda kalacağımızı, fazlaya dair ve sair tüm talep, dava ve alacak haklarımız saklı kalmak kaydı ile  ihtaren ve önemle bilvekale bildiririm.


                                                                                                     İhtar Eden Vekili

                                                                               Av. Hurşit Yıldırım

ÇOK OKUNANLAR