GÜNÜN MUHABİRİ

Dinçer Gökçe günün muhabiri

Hürriyet’te Dinçer Gökçe imzasıyla yayımlanan habere göre ilk başvuran 60 restoranı olan Çıtır Usta oldu...

Dinçer Gökçe günün muhabiri

Hacizden (Cebri icra) ve haciz memurunun gelişinden çok korkan eskiler şöyle derdi: 

“Bir haciz bin yangından beterdir”… 

Dedeciğime neden öyle söylediğini sorduğumda, “yangın malını alır gider, haciz memuru ise hem malını alır hem itibarını” demişti… 

* 

İflas erteleme çıktığında alkışlamıştım çünkü iflas bir bakıma erken haciz kararı alanları kısmen kurtarsa da hem diğer alacaklıları zarar sokuyordu ve hem de borçlu tamamen bitiyor, malı mülküyle birlikte itibarı da sıfırlanıyordu. 

Çünkü alacaklılara verilmiş olan banka teminat mektupları nakde çevriliyor, borçlu şirket bankaların kara listesine giriyordu.

* 

Türkiye’de kötü bir huy var. 

Bu huy, Osmanlı döneminin Maarif Vekillerinden Hamza Paşa huyu… 

Bir kurum ya da bir sistemde aksama varsa, o kurumu ya da sistemi kaldırırsınız olur biterdi. 

Neyzen’in anekdotu gibi… 

* 
İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Fahrettin Kerim Gökay, doktor tarafından yasaklandığı için içkiyi bırakan Neyzen’i koltuğunun altında rakı şişesiyle görünce kızar ve azarlar: 

“Gene mi başladın?”… 

“Yasaklayan doktor öldü yasak da kalkmış oldu Vali beyim” der Neyzen… 

* 

Kötü hakimler, kötü iş insanları, kötü borçlular, kötü alacaklılar yüzünden iyileri de cezalandırırız bizler… 

Pek çok mahkeme, bazen kötü niyetli borçlu lehine kimi zaman da iyi niyetli borçlu aleyhine, kötü niyetli alacaklı lehine kararlar veriyordu. 

Ve pek çok alacaklı banka yargı üzerinde alacaklı şirketlerden daha etkili olduğu için kaybeden şirketler oluyordu. 

Kimi bankalar ise iflas erteleme sisteminin kaldırılmasını istiyorlardı. 

* 

Hükümet hem eksilen istihdamı hem de vergi gelirlerini olumsuz etkileyen iflasların daha net ve kolaylıkla önüne geçebilmek tedbir aldı ve İflas erteleme yerine “kurtarma anlaşması” sistemini getirdi. 

* 

Hürriyet’te Dinçer Gökçe imzasıyla yayımlanan habere göre ilk başvuran 60 restoranı olan Çıtır Usta oldu.  

Mahkeme, şirkete yönelik hacizlere karşı tedbir kararı verdi ve şirket faaliyetlerinin denetimi için üç kişilik komiser heyeti atadı.  

Şirket avukatı da satışlardaki düşüşün Çıtır Usta’nın mali dengesini bozduğunu kaydetti. 

* 

Ben de bu güzel haberi yapan Dinçer Gökçe’yi günün muhabiri seçtim. 

Yorumlar