GÜNDEM

Deniz Zeyrek: 1938'de Çin'e kolera aşısı gönderirken, bugün Çin'den aşı satın alıyoruz

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Türkiye'nin Çin'den aşı satın aldığını duyurması üzerine 1938'de Cumhuriyet hükümetinin Çin'e kolera aşısı gönderdiğini söyledi.

Deniz Zeyrek: 1938'de Çin'e kolera aşısı gönderirken, bugün Çin'den aşı satın alıyoruz

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Türkiye'nin Çin'den Covid-19 aşısı satın aldığını duyurması üzerine 1938'de Cumhuriyet hükümetinin Çin'e kolera aşısı gönderdiğini söyledi ve bunun nedenlerinden biri olarak "Türkiye'nin en köklü sağlık kuruluşlarından biri olan Hıfzıssıhha Müessesi'nin 2011 yılında kapatılması olduğun" söyleyerek eleştiride bulundu:

Bakın, 27 Temmuz 1938'de o zamanki adı “Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti” olan Sağlık Bakanlığı'nın Başvekalet'e (Başbakanlık makamına) yazdığı yazıda ne diyor:

“Çin Sıhhat Dairesi, Cenevre'de Milletler Cemiyeti Hıfzıssıhha Şubesi Direktörlüğü'ne Çin'deki kolera epidemisi sebebiyle memleketi için kolera aşısı tedarikine ve tavassut etmesi hususunda müracaatta bulunması ve adı geçen direktörlükten de Çin için kolera aşısı göndermek mümkün olup olmayacağı vekaletimizden sorulması üzerine Hıfzıssıhha Müessesemizden Bir milyon santimetre mik'abı aşının gönderilebileceği hakkında taahhütte bulunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim.”

Cumhuriyet hükümetinin taahhütte bulunmakla yetinmeyip, bu yazıdan 10 gün sonra aşıyı Singapur üzerinden Çin'e gönderdiğini de not düşmek isterim.

...

Biliyorsunuz, yazıda sözü edilen Hıfzıssıhha Müessesi, 2011 yılında kapatılan Türkiye'nin en köklü sağlık kuruluşlarından biriydi. 1927'de kurulduğu yıl verem ve 1931'den itibaren ağız yoluyla alınan BCG, yine 1931'den itibaren tetanos, difteri, kuduz, tifüs, inflüenza, kuru BCG gibi aşıları üreten enstitü, dünyanın sayılı aşı laboratuvarları arasına girmeyi başarmıştı.

...

1938'de, Çin'e kolera aşısı gönderen bir ülkenin bugün Çin'den ölü virüs aşısı satın almak zorunda kalması, işte bu görkemli mirasa gösterilen vefasızlığın, Cumhuriyet'le Cumhuriyet'i kuranlarla, Cumhuriyet'in kurduklarıyla hesaplaşma  mantığının sonucudur.

İnsan söylemeden edemiyor değil mi?

“Neredeeeen nereyeeeeee!”

Yazının tamamı için tıklayınız

Yorumlar