GÜNDEM

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Çin'de önemli panel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından organize edilen "Turkey Today/Bugünün Türkiyesi" panellerinin Çin ayağında "Türkiye ve Çin: Uzun Vadede İş birliği İçin Beklentiler" paneli Pekin'de düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Çin'de önemli panel

T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından geçen Eylül ayında başlatılan ve Türkiye dış politikası açısından dünyanın stratejik öneme sahip ülkelerinde, Türkiye gündemi üzerine bilgilendirmede bulunmak ve iletişim platformu oluşturmak amacıyla düzenlenen “Turkey Today/ Bugünün Türkiyesi” etkinlikleri çerçevesinde 25-28 Aralık tarihlerinde Çin Halk Cumhuriyeti’nin Pekin ve Şangay şehirlerinde önemli temaslar gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, Piri Reis Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, Bilgi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ege Yazgan, İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın ve Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Altay Atlı’dan oluşan heyetin ilk durağı Pekin oldu.

 

Pekin’de, 25 Aralık’ta Çin Çağdaş Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (CICIR) işbirliğiyle düzenlenen ve medyanın yoğun ilgisiyle karşılanan “Türkiye ve Çin: Uzun Vadeli İşbirliği Olasılıkları” başlıklı panelin ardından; Çin Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü (CIIS) ve Renmin Üniversitesi Chongyang Finansal Araştırmalar Enstitüsü ile gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantılarında, Türk heyeti Çinli akademisyenlerle bir araya gelerek iki ülkenin siyasi ve ekonomik gündemi ve olası stratejik işbirlikleri üzerine fikir alışverişinde bulundular.

panel

Türk heyeti, Pekin’deki temaslarının ardından Şangay’a geçerek burada da Şangay Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü (SIIS) yönetimi ile bir yuvarlak masa toplantısı yapıp, ardından Çin Komünist Partisi Şangay Okulu’na konuk olarak Çinli akademisyenlere konferans verdi.

panel

Son olarak 28 Aralık tarihinde Şangay Üniversitesi Küresel Araştırmalar Merkezi işbirliğiyle, medya ve akademi dünyasının yoğun ilgi gösterdiği geniş katılımlı bir panel düzenlendi.

panel

Panelistlerden Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın konuşmasında dünya siyasetinde meydana gelen dönüşümü ve Türkiye’nin bu süreçteki dış politikasını ele aldı: “Dünya çapında güvenlik tehditlerinin sayısı arttıkça güvenlik merkezli konular öncelik kazanıyor. Türkiye bu tehditlerle yüzleşirken klasik müttefiklerinden yardım değil zarar gördü. Öte yandan Amerika’nın dünya siyasetindeki etkisi de gittikçe kırılıyor. Böyle bir ortamda Türkiye yeni ortaklıklar arayışında. Çin’in uluslararası siyasetin içindeki etkisi arttıkça tüm alanlarda işbirliği için çok uygun bir zemin doğabilir”.

panel

Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu ise paneldeki sunumunda “Yeni Ekonomi Programı’nın uygulamaya konmasının ardından öncü göstergeler ekonomide dengelenmenin başladığını, mali dengelerin korunduğunu göstermektedir. 2019 yılı değişim programının ve parametrelerinin daha netleşeceği bir yıl olacaktır” ifadelerini kullanarak, Çin ile Türkiye arasında gerçekleştirilebilecek muazzam ticari potansiyele değindi. Aslanoğlu, Türkiye’nin dünyada en çok turist çeken 8. ülke konumuyla ve ayrıca gerek mevcut potansiyeli, gerek coğrafi konumuyla lojistik sektöründe ve tedarik zincirlerinde göstermekte olduğu hızlı büyümeye ile Bir Kuşak Bir Yol projesi çerçevesinde önemli bir merkez olma potansiyeli taşıdığını vurguladı.

Dr. Altay Atlı da paneldeki konuşmasında, Çin’in artık Türkiye için sermaye, teknoloji transferi ve ortak üretim açısından yeni işbirliği imkânları sunabilecek ve dolayısıyla Türkiye’nin uzun vadeli sürdürülebilir ekonomik kalkınma sürecine katkı sağlayabilecek bir ülke olarak görüldüğünü belirtti: “Çin’i ortak yatırımlar ve altyapı projeleri ile daha güçlü bir şekilde Avrupa’ya bağlamayı ve bu şekilde bir ortak refah alanı yaratmayı hedefleyen Bir Kuşak Bir Yol projesi açısından Türkiye stratejik öneme haiz bir konumdadır. Özellikle demiryolları, deniz hatları ve konteyner limanlarının geliştirilmesine yönelik olarak yapılacak ortak çalışmalar Türkiye’nin ulaştırma altyapısının geliştirilmesine katkıda bulunacak, ülkemizin Asya ile Avrupa arasında bir köprü haline gelmesini sağlayacaktır”.


Prof. Dr. Ege Yazgan ise sunumunda, Türkiye’de döviz piyasalarının sakinleştiğini ve ekonomide dengelenme sürecinin başladığını; Türkiye’nin bu yeni dönemi, dış talebe daha fazla ağırlık veren bir büyüme modeline geçmek ve büyümeyi daha istikrarlı ve sürdürülebilir bir patikaya taşımak için fırsat ve zemin olarak kullanmayı başaracağını vurguladı. Yazgan, Türkiye’nin özellikle Avrupa pazarına ulaşmak isteyen Çinli yatırımcılar için önemli bir alternatif teşkil ettiğini belirtti: “Türkiye ekonomisi son 15 yılda büyük bir gelişme kaydetti. Dünya ekonomisine tam bir entegrasyon sağladı. Genç ve dinamik nüfus yapısı, beraberinde gelen hızlı kentleşme, yaygınlaşan ve güçlenen altyapı ekonomik gelişmeyi hızlandırdı. Artan gelir alt gelir guruplarına da yayılarak, Türkiye’yi dünya ekonomisi için önemli bir pazar haline getirdi. Özellikle Avrupa Birliği ile imzalanan gümrük birliği anlaşması, Türkiye’ye yatırım yapacak doğrudan sermaye yatırımlarına ve Avrupa’ya da erişim sağlayacak. Ayrıca Türkiye’nin son yıllarda gerçekleştirdiği bir dizi reform, yabancı yatırımcılara önemli avantajlar ve kolaylıklar sunmakta”.

Yorumlar