REKLAM

CHP TRT'nin sansürünü yargıya taşıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 7 Haziran seçimleri için hazırlanan 'Milletçe alkışlıyoruz' sloganlı reklam kampanyasını yayınlamayı reddeden TRT'ye 'yürütmeyi durdurma' talebiyle dava açtı.

CHP TRT'nin sansürünü yargıya taşıyor
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 7 Haziran seçimleri için hazırlanan 'Milletçe alkışlıyoruz' sloganlı reklam kampanyasını yayınlamayı reddeden TRT'ye 'yürütmeyi durdurma' talebiyle dava açtı.

CHP adına Şenal Sarıhan'ın Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığı'na sunduğu dava dilekçesinde "Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun 10/04/2015 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen 'Milletçe Alkışlıyoruz' isimli reklam filmimizin yayınlanmayacağına ilişkin işleminin  iptali istemidir. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan genel seçimler çerçevesinde, 'Milletçe Alkışlıyoruz' adıyla biri kırk beş diğeri elli dokuz saniye olan, reklam filmi hazırlanmıştır. Bu filmin yayımlanması için özel televizyonlarla  birlikte, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na da başvurulmuştur. Diğer özel kanalların bu filmi yayımlamasına karşın, TRT yasaya aykırı olduğu savı ile yayımlamayı reddetmiştir. Yayımlamama nedenleri kendilerine sorulduğunda tarafımıza 'yayınlanamaz' görüşü içeren bir rapor verilmiştir. Ardından da idare, basına yaptığı açıklama ile istemimizin reddedildiğini kamuoyuna ve tarafımıza yayın yolu ile bildirmiştir. Basına yapılan açıklamayı, İYUY'nın 8. maddesi ışığında tarafımıza yapılmış ret bildirimi olarak kabul ederek anılan işlemin iptali istemi ile davamızı açıyoruz" denildi.

Dava dilekçesinde ayrıca  "Devlet Kanalı Olmak İktidar Partisi'nin Sesi Olmak Değildir: İktidarı eleştirilemez kılan bir işlem, hukuktan nasibini almadığı gibi yasal da değildir. Davalı, bu işlemi ile devletin kanalı değil iktidar partisinin kanalı gibi hareket etmiştir. Oysa Yüksek Seçim Kurulu'nun 04/03/2015 tarihli 290 ve 291 sayılı kararlarında:

'Siyasi reklamın halka ulaştırma aracı olan medya hizmet sağlayıcıları bu görevlerini yerine getirirken demokratik toplum düzeninin özünü teşkil eden, seçimin özgür, serbest ve eşit koşullarda adil bir biçimde yapılabilmesi için, adaylar arasında fırsat eşitliğini sağlayacak biçimde hizmet sunmaları gerekir. Reklam yayınlarından yararlandırılmada tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine ve ücret eşitliğine uyulması zorunludur' denilmektedir" ifadeleri kullanıldı.