KAZANDI

Beril Dedeoğlu kazandı...

Beril Dedeoğlu hem umut verip hem de bir yerlerde her şeye rağmen yanlış yapıldığı mesajı verdiği yazısıyla günün kazananı oldu...

Beril Dedeoğlu kazandı...

Beril Dedeoğlu bugünkü STAR’da “Obama’dan veda Trump’tan merhaba” başlığı altında yayımlanan makalesiyle hem umut veriyor ama hem de (Sanki) bir yerlerde her şeye rağmen yanlış yapıldığı mesajı veriyor…

Meselâ, Obama’nın uygulamaya koyduğu ve fakat Turmph’a göre Amerikan ekonomisiyle birlikte sağlık hizmetlerini berbat etttiği sosyal güvenlik politikalarının aynıları, Türkiye’de Ak Parti hükümetleri döneminde yıllardır uygulanıyor…

Hem de AKP hükümetlerinin en büyük başarılarından biri sağlık hizmetleri sektörü...

Hatta bütçe açığı vermeden gerçekleştirilen hizmet...

Ama…

Buna rağmen orta geelirliler ve bilhassa orta gelirin biraz üzerindeki özel sağlık sigortası sahipleri bu uygulamalardan çok şikâyetçi…

Ve yine meselâ Trumph’ın istihdam sorununu mültecileri dışlayarak çözeceğine ilişkin vaatleri…

Oysa Sayın Cumhurbaşkanı Trumph’ın aksine, yüksek işçi ücretleri sorununun mültecilerden ucuz emek gücü olarak istifade ederek çözüleceğini düşünüyor…

Ancak…

Bütün bu “uyarı” mı yoksa “bizim avantajımız” mı olduğunu açıkça yazmamış olmasına rağmen Beril Dedeoğlu’nun şu cümleleri umut veriyor:

*

Trump’ın, “eski müttefiklerle ilişkileri geliştirme” konusuna vurgu yapmış olması, Türkiye açısından son derece önemli. Yeni ticaret anlaşmaları yapılacağını söylemesi ile eski müttefiklere geri dönülmesi meselesi birlikte düşünüldüğünde, fırsatların ortaya çıkabileceği bir dönem geliyor denebilir. Ancak hızlı davranmak ve girişimleri Trump’ın Putin’e olan sempatisinin bir antipatiye dönüşmesi öncesine denk getirmek gerek....

*

Ve…

Kazanıyor…

Yorumlar