KİTAPLIK

Bakanlık edebiyatçılara da destek verecek

Türk edebiyatının geliştirilmesi çalışmaları kapsamında özgün edebi eser üretecek yazarlara, projeleri karşılığında maddi teşvik verilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı yönetmelik hazırladı.

Bakanlık edebiyatçılara da destek verecek
GAZETECİLER.COM - Türk edebiyatının geliştirilmesi çalışmaları kapsamında özgün edebi eser üretecek yazarlara, projeleri karşılığında maddi teşvik verilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı yönetmelik hazırladı. Bu doğrultuda bakanlık bünyesinde, 'Edebiyat Eserleri Teşvik Projesi Danışma ve Değerlendirme Komisyonu' oluşturulacak.

Türk edebiyatında özgün yapıtların yayımlanmasını özendirmek ve geliştirmek amacını hedefleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı, bütçesinden ayıracağı ödenekle özgün eser üretecek yazarlara projeleri karşılığında maddi imkan sağlayacak. Süresi 3 ay olan projeler için 138 bin, 6 ay olarak belirlenen projeler için 276 bin, 1 yıl olarak belirlenenler için ise 552 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından elde edilecek miktarı geçmemek üzere para desteği öngörülüyor.

Teşvik tutarının yüzde 30'u proje başlangıcında, yüzde 40'ı projenin gelişim ve gerçekleşmesine ilişkin izleme raporunun bakanlıkça kabul edilmesinden sonra, yüzde 30'u ise proje tamamlandıktan ve bakanlıkça kabul edildikten sonra ödenecek. Yönetmeliğe göre, teşvik için komisyon kararı ardından bakan onayının alınması gerekiyor. Ayrıca, adayların teşviki alabilmeleri için son adım olarak 'Edebiyat Eserlerinin Teşvik Edilmesi Hakkında Sözleşme'yi imzalamaları şart.

Başvuruda bulunulması için adayın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, proje dilinin Türkçe olması, projenin, edebiyat üretimini artırması ve edebiyata yeni boyutlar kazandırması, proje kapsamında önerilen yapıtın kültürel, sanatsal ve estetik açıdan özgünlük taşıması, projenin, başvuru öncesinde veya proje uygulama süresince herhangi bir fondan destek almamış olması gerekiyor.

Adaylar, başvuruyu, bakanlığın internet adresinden, genel müdürlükten veya Türkiye yayıncı ve yazar meslek kuruluşlarından temin edecekleri başvuru formu ile yapacak. Başvurular, istenen belgeler forma eklendikten sonra zarf içirisinde posta yoluyla ya da elden teslim edilmek suretiyle yapılabilecek.

Komisyon, yılda en az iki kez olmak üzere yapılacak toplantılarda başvuruları değerlendirecek. Projenin iki nüshasının, kısa özgeçmişlerin ve iletişim bilgilerinin yer aldığı imzalı bir dilekçe ekinde bakanlığa ulaştırılması gerekiyor.

Adaylık için başvuru süresi ise bir yıl. Her yılın 31 Aralık günü sona erecek başvurular için adayların gerçek adlarını kullanması mecburi. Sonuçlar bakanlığın internet adresinde duyurulacak.

Teşvik başvurularını değerlendirmek, desteklenecek projeleri ve teşvik miktarını saptamak için oluşturulacak 8 kişilik komisyonda bakanlık temsilcisi, genel müdür veya görevlendireceği genel müdür yardımcısı ile barebar Uluslararası Pen Kulüpleri Federasyonu Türkiye Merkezi, Türkiye Yazarlar Birliği, Ankara Edebiyatçılar Derneği, Türkiye Yazarlar Sendikası, İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM), Edebiyat ve İlim Eseri Sahipleri Meslek Birliği (EDİSAM), Bilgi Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (BESAM)'dan birer üye yer alıyor.

(Zaman)

ÇOK OKUNANLAR