GÜNÜN KÖŞE YAZARI

Aslı Aydıntaşbaş günün yazarı

Aslı Aydıntaşbaş, Cumhuriyet’te “Nazlı Ilıcak’ın kandırılma hakkı” başlığı altında yayımlanan makalesiyle günün yazarı seçildi.

Aslı Aydıntaşbaş günün yazarı

Kanunların üç temel ilkesi vardır:
Bunlar:
- Eşitlik,
- Genellik,
- Kesinlik ilkeleridir.

*

Eşitlik ilkesine göre herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Genellik; hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.
Ve kanunların yaptığı tanımlamalar kesindir.
Muğlaklık olmaz…

Yani…
Hiçbir kanunda “belirsizlik” olamaz…
“Ahlaksız olmak suçtur” diye kanun olmaz meselâ…
“Ahlaklı olmak nedir? Ne değildir?..”
“Kandırmak suç, kandırılmak mağduriyettir” diye de bir kanun olmaz.
Kandırmak ama ne şekilde kandırmak?..
Kandırılmanın ölçüsü meselâ ne olmalı?..

*

Aslı Aydıntaşbaş’ın bugünkü Cumhuriyet’te “Nazlı Ilıcak’ın kandırılma hakkı” başlığı altında yayımlanan makalesi, kanunların “eşitlik, genellik ve kesinlik” ilkesini anlatabilmek için çok somut bir örnek meselâ…

*

Eğer bir yargılamada “kandırılmak” masumiyet için geçerliyse herkes için geçerli olmalı.
Bir yurttaş bir kişi ya da kurum tarafından kandırıldığını söylediğinde masum kabul ediliyorsa…
Bir başkası da aynı kişi ya da kurum tarafından kandırıldığını söylediğinde “masum” kabul edilmeli.

*

“Ama falanca daha önce kandırılmıştı, filanca daha sonra kandırıldı” demek yasanın belirlilik kuralını ihlaldir.

Kandırılmak soyut bir eylemdir.
Ben çabuk kandırılırım, siz geç kandırılabilirsiniz…

*

Hâsılı…
Aslı Aydıntaşbaş’ın bu yazısına lütfen “Nazlı Ilıcak” adı üzerinden bakmayın.
Kanunlar kişi için yazılmaz, herkes için yazılır.

Ve…
Bunu çok güzel anlatan yazısıyla Aslı Aydıntaşbaş günün yazarıdır.

ÇOK OKUNANLAR
Yorumlar