KİTAPLIK

Anarşizmi bir de ondan dinleyin!

Gazeteci Barış Soydan'dan anarşizmle ilgili kitabı İletişim Yayınları'ndan çıktı...

Anarşizmi bir de ondan dinleyin!
GAZETECİLER.COM -  Gazeteci Barış Soydan'ın, İletişim Yayınları'ndan çıkan "Türkiye'de Anarşizm - Yüz Yıllık Gecikme" adlı kitabı, dünyada 200 yıllık tarihi bulunan anarşist düşüncenin Türkiye'deki gecikme nedenlerini inceliyor. Soydan bu konuyu, Benedict Anderson, Mehmet Ö. Alkan gibi tarihçilerden, Türkiye tarihinin ilk anarşistlerine ve günümüz aktivistlerine dek çok sayıda kişi ile yaptığı röportajlar aracılığıyla inceliyor.

Kitap, Türkiye'de ilk kez 1986'da Kara dergisinin yayınıyla ortaya çıkan anarşizmin çeyrek yüzyılının öyküsünü de anlatıyor. Kitapta, Türkiye tarihinin ilk vicdani retçisi Tayfun Gönül ile ölümünden önce yapılmış son röportaj da yer alıyor.

Kitabın arka kapak yazısı

Anarşizm, kökleri iki asır öncesine uzanmasına rağmen, Türkiye'de ancak 1986'da yayınlanan Kara dergisiyle ve peşi sıra şekillenen anarşist hareketle varlık kazanabildi. Neden? Anarşizm Türkiye'de neden bu kadar geç tanındı, yayıldı? Cumhuriyet tarihi boyunca, nasıl oldu da, bir tane bile anarşist aydın çıkmadı? Bu gecikmenin Türkiye solu için anlamı nedir? Anarşizm neden 1916'da, '76'da değil de, '86'da doğdu?

Bu gecikmenin sebeplerini, akademisyenlerden aktivistlere, dönemin ve bugünün tanıklarıyla enine boyuna konuşan Barış Soydan, yakın dönem siyasi tarihimizi ve günümüzün öne çıkan konularını, daha önce ele alınmamış bir açıdan sunuyor.

Yanıt aranan sorular arasında, vicdani ret, LGBT, ekoloji gibi hareketlerin Türkiye'deki doğumunda ve yükselişinde anarşizmin payını görme şansı da buluyoruz, postyapısalcı anarşizm, yeşil anarşizm, Kürt meselesine odaklanan anarşizm, feminist hareket içinde anarşizm, toplumsalcı anarşizm, isyancı anarşizm, İslami anarşizm gibi farklı anarşist akımları da...

Bu noktada bir soru daha beliriyor: Türkiye'de muhalif sol söylemin değişip zenginleşmesine büyük katkılar yapan anarşizm, aradan geçen çeyrek yüzyılda neden yaygın bir siyasal harekete dönüşemedi? Soydan'ın sorularını yanıtlayan isimler, verdikleri cevaplarla Türkiye'de sol siyasetin dününe ve bugününe dair çok çarpıcı bir tablo ortaya koyuyorlar.

ÇOK OKUNANLAR