ALKIŞ

Alkışlar Gülden Aydın için

İyi bir gazeteci yine Gülden Aydın gibi hep muhaliftir… İyi gazeteci hep mağdurun tarafını tutar...

Alkışlar Gülden Aydın için

Günümüz genç gazetecileri lütfen bana kırılmasınlar ancak…
Ayşe Arman’ın “Gülden Aydın Gazeteciliği”ni anlatırken dikkat çektiği özelliklerin bırakın tümünü, sadece birkaçına bile sahip değiller…

*

Neden mi?..
Ayşe Arman’ın Yılın Gazetecisi Gülden Aydın için söylediklerinden mülhem anlatayım nedenini…

*

Çünkü…
Günümüz gazetecileri kendilerine “deli” denilebileceği ihtimalinden çok korkuyorlar.

*

Oysa…
Gazetecilikte başarılı olabilmenin yolu “deli” olup akıllı işler üretebilmekten geçer…

*

Başarılı gazeteci çevresinin “deli bu” dediği gazetecidir…
Çünkü…

Gazetecilikte delilik “üstün yetenekli” olabilmekle, mesleğini sevmekle, işini yaparken her türlü özveride bulunmakla mümkündür ancak…

*

Gazeteci mesleğine tutkuyla bağlı değilse, sıradandır…

Gazetecinin vicdanı yoksa eğer, “hak verme duygusu” da yoktur…
Hak verme duygusu olmayan gazeteci, önünde sonunda taraflardan birine tutsak olacaktır…
Daha açık söyleyeyim: “tetikçi” olarak kullanılacaktır…
*

Gazeteci gördüğü, yaşadığı insanlık dışı olaylar karşısında merhametinin değil de mantığının etkisinde kalıyorsa eğer, hemen işi bırakıp gitsin tüccar olsun…
Aracı olsun, tefeci olsun…
Mutlaka gazetecilikten çok daha fazla para kazanır ama karakterini kaybeder…

*

İyi kalpli olmayan kişiden iyi gazeteci de olmaz…
İyi gazetecinin tek hedefi vardır…
Gülden Aydın gibi; “haber peşinde koşarken gerçeği keşfetmenin şehvetiyle yaşamak.”…

Ve…

*
İyi bir gazeteci yine Gülden Aydın gibi hep muhaliftir
İyi gazeteci hep mağdurun tarafını tutar...

İyi gazetecinin bütün dünyayı da içine alacak büyük bir kalbi vardır.

Ama…
İyi gazeteci kendi için bir şey istemez, isteyemez...

*

Demek istemem o ki…

Alkışlar; Ayşe Arman’ın cevaplanması yürek ve samimiyet isteyen sorularına verdiği cevaplar ve gençliğe tuttuğu ışıkla Gülden Aydın için…

Yorumlar