KİTAPLIK

Ali Bulaç'tan şoke eden Mevlana çıkışı

Zaman yazarı Bulaç, Mevlana'nın Türkiye'de 'şeriatsız İslam', Batı'da 'İslamsız tasavvuf' imgesiyle akıllarda kaldığını söyledi

Ali Bulaç'tan şoke eden Mevlana çıkışı
GAZETECİLER.COM - Zaman gazetesinin sosyolog  yazarı Ali Bulaç, Mevlana Celaleddin Rumi için "Hz. Peygamber Efendimiz'e alternatif bir imaj ve figür üretme işlemidir" dedi.

DenemeBulaç, İnkılap Yayınları'ndan çıkan "Postmodern Kaosta Kıble Arayışı" adlı yeni kitabında, Mevlana'nın Türkiye'de, "şeriatsız bir İslam" Batı'da da "İslamsız bir tasavvuf" imgesiyle akıllarda kaldığını belirterek "Ne olursan ol gel" sözünün de Mevlana'ya ait olmadığını savundu.

MEVLANA ALGISI HER YERDE FARKLI

Dünyanın her yerindeki farklı Mevlana algılamalarını irdeleyen Bulaç, kitabında Türkiye'deki Mevlana algısını şu sözlerle anlattı:

"Mevlana imajına göre, onun şeriatla ilgisi yoktur, hümanisttir, herkesi sever; inanmış-inanmamış farkı gözetmez. Dolayısıyla Müslüman, Hristiyan, Yahudi, ateist, kim olursa olsun herkese kapısını açmış biridir. Bu Mevlana imgesi ne Mevlana'nın kendisiyle ne İslam'la ne de İslam tasavvufuyla ilgilidir. Bu, Hz. Peygamber Efendimiz'e alternatif bir imaj ve figür üretme işlemidir."

Bulaç, herkesin Mevlana'yı kendi sahip olduğu düşünce dünyasına göre şekillendirdiğini vurgulayarak, Mevlana'dan ve Mesnevi'den hareketle hümanizm üretilmesine de karşı çıktı.

"Hiçkimse buradan bir hümanizm veya şeriatsız ve ibadetsiz bir din türetemez; ancak Mevlana, bu konuda müsait görülür" diyen Bulaç, kitapta bu eleştirilerini şöyle ifade etti:

"Bu, devletin dünyaya ihraç ettiği ve şeriata dayanan Müslümanlığa alternatif olarak sunmak istediği din anlayışıyla örtüşmektedir. İslam dünyasını üretilmiş ve özel işlemlerden geçirilmiş bir Mevlana imajıyla ikiye bölmek ve çatıştırmak mümkündür."

"NE OLURSAN OL GEL" DİYE BİR SÖZÜ YOK

Ali Bulaç, "Ne olursan ol gel" sözünün de Mevlana'ya ait olmadığını iddia ederek şöyle devam etti:

"Mevlana üzerine araştırma yapanlar ittifakla şunu söylemektedir ki, 'Gel yine gel, ne olursan ol yine gel, ister Müslüman ol, ister kâfir ister putperest, bin kere tövbeni bozmuş olsan yine gel' ifadeleri, Mevlana'ya ait değildir. Bu şiir, bir görüşe göre Hicri 440 yılında yaşamış olan Ebu Said Ebu'l-Hayr'a, diğer bir görüşe göre de Havzalı Kâşin ismindeki şaire aittir. Haliyle bu retorik yanlıştır; fakat Mevlana konseptine uygun düştüğü için kullanılmaktadır."

Bulaç ayrıca, postmodern kaos içinde Müslümanların "daha çok kalkınma ve daha çok büyüme" hırsı içinde olduğunu "Müslümanlar 'İslam bilime, ilerlemeye, kalkınmaya, modernliğe, büyümeye karşı değildir' repliklerini sorgulama cesareti göstermelidir" sözleriyle eleştirdi.