TEKZİP

A.A.'dan Hazine vetosu haberine tekzip

“Hazine'den AA Vetosu” başlıklı habere Anadolu Ajansı'ndan tekzip yollandı.

A.A.'dan Hazine vetosu haberine tekzip
'Hazineden Anadolu Ajansı'na ya da yöneticilerine “veto” anlamına gelen hiçbir yazı gelmemiştir. İki kurum arasındaki normal yazışmalar çarpıtılmıştır.''

“Hazine'den AA Vetosu” başlıklı haberde, Hazine Müsteşarlığı'ndan geldiği ifade edilen yazının eski tarihli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1. “Hazine'den AA Vetosu” başlıklı haberde, Hazine Müsteşarlığından geldiği ifade edilen yazı, eski tarihlidir. Dolayısıyla bu haberi de Ajansımıza yönelik son günlerde sürdürülen karalama kampanyasının bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Hazineden Ajansımıza yada yöneticilerine “veto” anlamına gelen hiçbir yazı gelmemiştir. İki kurum arasındaki normal yazışmalar çarpıtılmıştır.

2. Söz konusu süreç ve yapılan tüm işlemler Hazine Müsteşarlığının bilgisi ve onayı ile yürütülmüştür. 22 Nisan 2012 tarihli Genel Kurul’da sermaye artırımına ve diğer işlemlere ilişkin kararlar Hazine Müsteşarlığı'nın iradesi doğrultusunda alınmıştır. Bunun yanı sıra Genel Müdürlük Makamının uhdesindeki hisselere yönelik daha önce hazırlanan devir taahhüdü genişletilerek yeniden verilmiştir. Ayrıca hisselerin devrine ilişkin mesele şirket ana sözleşmesine işlenmiştir. Hazine Müsteşarlığı’na atıfta bulunulan yazıda ihtar muhteviyatını içeren hiçbir ifade mevcut değildir. Dolayısıyla, Hazine Müsteşarlığı ile istişare edilerek ve onayı alınarak yürütülen süreci ve işlemleri, yok sayarak yapılan yayınları iyi niyetli habercilik gayreti olarak görmek mümkün değildir.,

3. Haberin gerçeğe uygun olmaması, haberin verilmesinde nesnel ölçütlere uyulmamış olması ve haber içeriğinde yanıltıcı kanaat veya yorum bulunması mezkur haberin hukuka aykırı olduğunu göstermektedir.Mezkur yazıdaki ifadelerin yorumlarla genişletilerek sübjektif bir muhteviyatta servis edilmesi etik değildir. 

4. Anadolu Ajansı T.A.Ş, hisseleri 1920 yılından beri karmaşık ve dağınık halde bulunmaktadır. Şirketin çoğunluk hissesi yüzde 47,75 ile Hazine Müsteşarlığı’na aittir. Yüzde 10 hisse sahibi bilinirken, hisselerin yüzde 42,25’nin kimde olduğu belli değildir. Hissedarların bulunması için son 40 yıldır yapılan tüm çalışmalar sonuçsuz kalmıştır. Hissedarların önemli bir kısmının bilinmemesi bazen Ajansı’n olağan genel kurulunu toplayamama riskini doğmuştur.

5. Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesi nedeniyle şirkette sermaye miktarının 50 bin Türk Lirasına çıkartılması zorunlu hale gelmiştir. Kurulduğu günden itibaren hisselerinin yüzde ellisinden fazlası doğrudan devlette ait olmamasına özen gösterildiğinden sermaye artırımında hisseler Hazine Müsteşarlığı tarafından alınmamıştır.Arttırılan hisseler Anadolu Ajansı A.Ş tüzel kişiliği üzerine alınmak istenmiş ancak kanunen bu mümkün olmamıştır. Bunun üzerine arttırılan hisseler Genel Müdürlük makamı üzerine alınmış ancak hisselerin üzerindeki tüm kullanma, oy ve kar payı hakları, her türlü idari ve mali haklar, Hazine Müsteşarlığı’na devredilmiştir. Ayrıca hisselerin her Genel Müdür değişiminde yeni Genel Müdürlük makamına devredilmesi taahhüt altına alınmıştır. 

6. Anadolu Ajansı’nın 93 yıldır devam eden hisse sorununun kökten çözümü için kanuni düzenleme gerekmektedir ve bu konuda çalışmalar yapılmaktadır.

7. Haberlerde bahsedilen iddialar doğruyu yansıtmamaktadır. Konu kanuni zorunluluğun yerine getirilmesi ve hukuki bir belirsizliğin ortadan kaldırılmasından ibarettir. Yapılan tüm işlemler ve düzenlemeler kanunlara uygun bir şekilde ve ilgili taraflarla istişareler edilerek gerçekleştirilmiştir. Her türlü bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla kamuoyuna saygıyla duyurulur."
ÇOK OKUNANLAR