GÜNDEM
ANASAYFA/GÜNDEM/Terörden yargılanan elemanını çıkarmayan gazeteye ilan yok!

Terörden yargılanan elemanını çıkarmayan gazeteye ilan yok!

Terörden yargılanan elemanını çıkarmayan gazeteye ilan yok!

Basın İlan Kurumu yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Bundan sonra TMK kapsamında yargılanan personelini işten çıkarmayan gazete resmi ilan alamayacak.

  Eklenme Tarihi: 05 Ekim 2016 16:06 Güncelleme: 05 Ekim 2016 16:06
- - -
Darbe girişiminin ardından ilân edilen KHK'lar kapsamında gazete ve radyolar kapatılırken, Basın İlan Kurumu'nun ilân yönetmeliğinde de değişikliğe gidildi.

Yeni yönetmelik, iki önemli değişiklik getiriyor.

Buna göre, imtiyaz sahibi gerçek veya tüzel kişi temsilcileri, ortakların çoğunluğu ya da varsa tüzel kişi temsilcisi hakkında 'darbe' ve 'terör' suçlarından ceza davası açılan süreli yayınların resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı, dava sonuçlanıncaya kadar durdurulacak. 

Ayrıca, 'fikir işçisi' statüsündeki elemanına 'terör' davası açılan gazeteler o personelini en geç 5 gün içinde işten çıkarmak zorunda olacak. Bunu yapmayan gazetenin basın ilan hakkı iptal edilecek. 

YÖNETMELİK NASIL DEĞİŞTİ?

​Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği şöyle:

"Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü için tehdit oluşturan süreli yayınlar, resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı açısından değerlendirilecek. 'Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar' veya 'Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet' iddiasıyla imtiyaz sahibi gerçek veya tüzel kişi temsilcileri, ortakların çoğunluğu ya da varsa tüzel kişi temsilcisi hakkında ceza davası açılan süreli yayınların resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı, dava sonuçlanıncaya kadar durdurulacak.

Asgari fikir işçileri kadrosunda yer alanlardan bir ya da birkaçı hakkında da benzer bir dava açıldığında, söz konusu çalışanlar 5 gün içerisinde bu kadrodan çıkarılacak, karara uymayan gazetenin resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı durdurulacak."

TGS TEPKİ GÖSTERDİ

Türkiye Gazeteciler Sendikası, yönetmeliğin iptal edilmesini isteyerek şu açıklamayı yaptı:

"Basın özgürlüğünün bu kadar ayaklar altına alındığı, yazan, laf söyleyen neredeyse her gazeteci hakkında davaların açıldığı bir dönemde böyle bir değişikliğin yapılmasıyla ne hedeflendiği çok açıktır. (...) Bu değişikliğin temelinde iktidara muhalif olan her gazetenin resmi ilan hakkının gasp edilerek yandaşa aktarılması yatmaktadır. Devletin kaynaklarının tek bir kesime aktarılması medyayı güçlendirmeyecek, basın özgürlüğünü tamamen ortadan kaldıracaktır."

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİNDE BAŞKA NELER VAR?

- Resmi ilan yayınlama hakkı bulunan gazeteler ile bekleme süresi bulunan gazetelerin bayi ve abone yoluyla gerçekleştirdiği satış ve usuller ile asgari satış hesabında dikkate alınacak abonelik adetleri de yeniden düzenlendi.

- Yönetmelikte gazetelerin asgari yüzölçümü içinde yer alan hususu ilan ve reklamlar dışındaki her türlü yazı metninin Türkçe yayınlanması da zorunlu kılındı. 

- Gazetelerin asgari kadroda birinci derece akrabalar olmayacak. Ancak, Yükseköğretim Kurulu tarafından diploması kabul edilen iletişim fakültelerinin dört yıllık lisans bölümlerinden mezun olanlar ile fikir işçisi sıfatıyla basın kartı sahibi olanlar kapsam dışında tutulacak. 

- Siyasi türdeki gazetelerin ticari gazeteler için belirlenen içeriklere yer vermesi ve mesleki türde gazete yayınının bulunmaması nedeniyle gazete türleri ayrımı da kaldırıldı.

- Gazetelerin en erken baskıya girebilecekleri saate ilişkin düzenlemede ise revizeye gidilerek daha önce 14.00 olan en erken baskı saati 17.00'ye çekilerek zorunlu kılındı.

- Günlük iade oranı, asgari fiili satış miktarının yüzde 5'inin altında olamayacak. İadesiz gösterilen bayi satışları ise, asgari fiili satış hesabında gösterilemeyecek.

- Gazetelerin resmi ilan ve reklam hakkından yararlanmalarına ilişkin bekleme süresi, Kurum görev alanında bulunan illerde müracaat tarihinden itibaren 36 ay, valilik görev alanında bulunan illerde ise 24 ay olacak. Yazılı başvuru yaparak asgari 30 bin bayi satışı, belirtilen nitelikte ve unvanda asgari 36 fikir işçisi ile her coğrafi bölgede olmak üzere ülkedeki dağıtım ağının yüzde 70'inde yer alma koşullarını sağlayan gazeteler için bekleme süresi 9 ay olacak.

- Kurum görev alanında bulunan gazetelerin tamamına yakının internet sitesinin bulunması nedeniyle gazetelere, yayınladıkları resmi ilanları eşzamanlı olarak imtiyaz sahibi olunan internet sitesinde de yayınlanma zorunluluğu getirildi.