MEDYA KÖŞESİ
ANASAYFA/MEDYA KÖŞESİ/Sabah Yayıncılık A.Ş. hissedarları ne kadar alacak?.

Sabah Yayıncılık A.Ş. hissedarları ne kadar alacak?.

Sabah Yayıncılık A.Ş. hissedarları ne kadar alacak?.

Son günlerde Kurumumuza ulaşan ve Sabah Yayıncılık A.Ş.’nin halka açık hisselerine sahip hissedarlar tarafından yapılan bilgi edinme başvuruları ile küçük yatırımcılara satış sonrası ödeme yapılıp yapılmayacağı

  Eklenme Tarihi: 18 Temmuz 2010 00:03 Güncelleme: 18 Temmuz 2010 00:03
- - -
ADNAN BERK OKAN - HABER - ANALİZ

Doğan Gurubu yazarlar ve genel medyası onlara "Yandaş Basın" diyor ama ben o yaftalamayı sevmiyorum...
Ne yazık ki Türk yazılı ve görsel basınında "Yandaş" olmayan yok gibi...
Yani yandaşlığın iktidardan ya da muhalefetten taraf olması bir şey değiştirmiyor...
Bir taraf hükümetin yanlışlarını görmezden geliyor, diğer taraf ise hükümetin doğrularını yok farzediyor..

Ancak...
Hükümete destek olan medya guruplarındaki "körlük" veya "açık gözlük" karşı taraftan daha fazla...
Hatta "abartılı"...

Çünkü...
Hükümetin ve hükümete körü körüne itaat eden bazı anayasal kurumların hukuksuzluklarını görmezden geliyorlar...
Örnek mi?..
Son günlerde Kurumumuza ulaşan ve Sabah Yayıncılık A.Ş.’nin halka açık hisselerine sahip hissedarlar tarafından yapılan bilgi edinme başvuruları ile küçük yatırımcılara satış sonrası ödeme yapılıp yapılmayacağı ve hissedarlar tarafından izlenecek hukuki  prosedür hakkında bilgi verilmesi talebini içeren sorular üzerinde aşağıdaki duyurunun yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Bilindiği üzere kamu alacağının tahsilini teminen 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 134 üncü maddesinin verdiği yetkiye istinaden Fon Kurulu kararı ile oluşturulan ATV-Sabah Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nün 05.12.2007 tarihinde gerçekleştirilen ihalesinde, söz konusu bütünlük, Turkuvaz Radyo ve Televizyon Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş.’ne 1.100.000.000.- USD bedel üzerinden ihale edilmiş ve ihale, Fon Kurulu’nun 21.02.2008 tarihli kararı ile onaylanarak, ihale bedelinin ödenmesi için verilen  60 günlük süre içinde
ihale alıcısı Turkuvaz Radyo Televizyon Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş. tarafından  ihale bedeli olan 1.100.000.000.- USD, 22.04.2008 tarihinde Kurumumuz hesaplarına ödenmiştir.

ATV-Sabah Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 24.04.2008 tarihinde ihale alıcısı Turkuvaz Radyo Televizyon Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş.’ye devir ve teslim edilmiştir.

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 134 üncü maddesinin 5 inci fıkrası ve 21.10.2006 tarih ve 26353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan  Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik kapsamında satış Komisyonu tarafından sıra cetvelinin düzenlenmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Sıra cetvelinin tanzimini müteakip, bir sureti Satış Komisyonu tarafından masrafını veren ilgililere tebliğe çıkarılacak ve aynı zamanda Resmî Gazetede de yayımlanacaktır.

Sabah Yayıncılık A.Ş.’nin halka açık hisselerine sahip hissedarlar tarafından yapılan ve izlenmesi gereken hukuki prosedür hakkında bilgi verilmesi istemini içeren başvurulara, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 27 nci maddesi ile tavsiye ve mütalaa talepleri bilgi edinme hakkı kapsamı dışında tutulmuş olmakla cevap verilmesi veya yönlendirme yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla sunulur.
TMSF

Hükümetin emir kulu gibi çalışan TMSF ve Rekabet Kurulu...

Bir diğer örnek de TMSF sitesinde son yayımlanan bir duyuru...
Bu duyuruyu Hükümete destek veren medya guruplarında okuyamazsınız...
Hele SABAH'ta asla...
Çünkü bu duyuru; dünya hukuk tarihine "Kara faşizmin Örneği" olarak geçecek kadar hukuktan yoksun...
Çünkü bu duyuru, bilgi edinme kanununa açıkça muhalefet ediyor...
Nasıl mı?..
Anlatayım...

Biliyorsunuz...
Sabah Yayıncılık A.Ş.’nin halka açık hisselerine sahip hissedarlara SABAH Yayıncılık A.Ş.'nin satışı kesinleştiği ve şirket faaliyetlerine (çoktan) başladığı halde ödeme yaplmadı...
Neden yapılmadı?..
Gerekçe yok...
Gerekçe olmadığı gibi TMSF yönetimi niçin ödeme yapmadığını veya yapmayacağını da açıklamıyor...
Yani...
Sabah Yayıncılık A.Ş.’nin halka açık hisselerine sahip hissedarlarının alacaklarının üstüne yatıyor...

Aslına bakarsanız bu son yaptığı duyurda "gizli" bir "gerekçe" var gibi?..
Nasıl mı?..
Buyurun okuyun:

"ATV-Sabah Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 24.04.2008 tarihinde ihale alıcısı Turkuvaz Radyo Televizyon Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş.’ye devir ve teslim edilmiştir."

TMSF demek istiyor ki:
"SABAH & atv sahip değiştirdi..."
Ben de diyorum ki "Eğer gerekçeniz buysa yuh yani!.."

Çünkü öyle bir gerekçe hukukun ırzına geçmektir...
Çünkü öyle bir gerekçe geçerli kabul edilirse, Türkiye'de borçlu şirket kalmaz..
Nasıl mı?..
İşte böyle...

Diyelim ki bir Anonim Şirket'in % 55'ine sahipsiniz...
Diyelim ki şirketinizin hem İMKB'de satılmış milyonlarca (belki de milyarlarca) değerinde hisse senedi var, hem de ayrıca iş yaptığınız firmalara ve bankalara taktığınız milyarlarca borç...
Ve...
Borçlarınızdan kurtulmak istiyorsunuz?..
Ne yapacaksınız?..
Basit...
TMSF'nin yaptığını...

Yani...
Öncelikle şirketinizin adını değiştireceksiniz...
Bir de çok güvendiğiniz; sizinle kan veya sıhri (hukuktan kaynaklanan) akrabalığı olmayan güvenilir bir dostunuzu bulup hisselerinizi de ona devrettiniz mi bittiii...
Alacaklılar veya hisse senedi sahipleri gelip alacaklarını istediğinde dostunuz, şirketin yeni büyük hissedarı diyecek ki:
"Gidin işinize kardeşim... Ben bu şirketin % 55 hissesini satın aldım... Bakın zaten şirketin adını da 'Üçün biri' olarak değiştirdim"...

Yani...
Olur mu böyle bir şey?..

Oysa bilinir ki bütün sermaye şirketlerinde (ve haliyle halka açık şirketlerde de) hisse senedi alacakları, şirketin borcudur...
Şirket iflâs etmemişse...
Şirket tasfiyeye gitmemişse, hisse senetleri sahiplerinin alacakları geçerlidir...
Bu, SABAH Yayıncılık A.Ş. için de geçerlidir...
Çünkü...
SABAH Yayıncılık A.Ş. iflâs etmemiştir...
SABAH Yayıncılık A.Ş. tasfiye edilmemiştir...
Sadece isim değiştirmiştir...
Dinç Bilgin gitmiş Ahmet Çalık gelmiştir...

Yahu, isim değiştirmekle bir şirketin tüzel kişiliğini ve sorumlulukarını kaybettiği nerede, ne zaman görülmüş?..

Bayanlar/ Baylar;
Anonim Şirketler büyük ortak değiştirmekle de, isim değiştirmekle de tüzel kişiliklerini ve yükümlülüklerini kaybetmezler...
SABAH Yayıncılık A.Ş. de adını Turkuvaz Radyo ve Televizyon Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş.’ne çevirdiği için eski yükümlülüklerinden kurtulmuş olamaz...
Yani...
SABAH Yayıncılık A.Ş.'nin hisse senedi sahipleri, şirketin bugünkü değeri üzerinden Turkuvaz Radyo ve Televizyon Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş.’nin de ortağıdırlar...
Temettü alırlar...
Hisse senetlerini diledikleri fiyattan satabilirler...

Peki...
Sabah Yayıncılık A.Ş.’nin halka açık hisselerine sahip hissedarlar Turkuvaz Radyo ve Televizyon Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş.’dan temettü alabiliyorlar mı?..
Hayır...
Ellerindeki hisse senetlerini satabiliyorlar mı?..
Yine hayır...
Neden?..
Yandaki kutucuktan okuyun lütfen...
Ve en çok da şuna dikkat edin...
Bakın:
 
"Sabah Yayıncılık A.Ş.’nin halka açık hisselerine sahip hissedarlar tarafından yapılan ve izlenmesi gereken hukuki prosedür hakkında bilgi verilmesi istemini içeren başvurulara, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 27 nci maddesi ile tavsiye ve mütalaa talepleri bilgi edinme hakkı kapsamı dışında tutulmuş olmakla cevap verilmesi veya yönlendirme yapılması mümkün bulunmamaktadır."

Hitler'in ünlü hukukçusu ve  vahşi "Polis Devleti"nin kurucusu Himler bunu okusa "Olamazzz!.. Faşizm bu!" diye ayağa fırlardı...
Dünyanın gelmiş geçmiş en Faşist hukukçusunu bile çileden çıkaracak bu "Hukuk Garabeti" de ancak bizim ülkede ve ancak TMSF için çıkarılabilirdi zaten...

Geleyim vuvuzelanın öttürülemediği yere...
Bu hukuk garabetini benden başka da yazacak "GAZETECİ - YAZAR" arıyorum...
Hem de SABAH'ta...
Bir dakika, bir dakika...
SABAH'ta bunu yazabilecek "Yiğit" çıkmaz, çıkamaz...
Çıkamaz çünkü orada öyle bir "Yiğit" yok...
İyi de be arkadaş...
Bu medyada hiç mi "Yiğit" yok?..

adnanberkokan@gmail.com

YORUM YAZINSabah Yayıncılık A.Ş. hissedarları ne kadar alacak?. haberine yorum yapın

fb tw gp rs Yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz
Adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
TÜM YORUMLAR 0 YORUM